Terug naar overzicht

Avonddienst (03-03-2019)

  • 03/03/19 - 18:30u
  • Ds. Richard Vervoorn (Heerde)
  • Voorthuizen Kerkgebouw
  • Heilig avondmaal

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 18.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de avond ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd.
  • De preek gaat over twee tegenpolen: God kwijt zijn <–> Hij laat ons niet los.
  • De collecte is voor de eredienst / bijzondere doeleinden.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Om te beginnen 

Welkomstwoord

Aanvangslied: HH 16, Als een hert dat verlangt naar water

Toewijding in stilte

Votum en Groet

Wij zingen: Psalm 139 :  1 + 2, Heer die mij ziet zoals ik ben

 

Het Woord van God gaat open

Gebed voor de opening van de schriften

1e Schriftlezing: Jesaja 40: 25 – 31 en Jesaja 49: 14 – 16

2e Schriftlezing: Psalm 139

Wij zingen: LB 944 = LvdK Gez 395, O Heer, verberg u niet voor mij

Verkondiging

Wij zingen: LB 139b = HH 49, Heer, U doorgrondt en kent mij

 

Maaltijd van de Heer

Enkele woorden ter begeleiding

Gesproken geloofsbelijdenis

Wij zingen: HH 539, Hier in uw heiligdom

Nodiging

Brood en wijn

Lofverheffing

 

Wij danken God

Gebeden en dankzegging

Collecten

Wij zingen: Psalm 139 : 8, Ik loof U die mijn schepper zijt

Zegen

Wij zingen: 3 x amen

 

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen