Terug naar overzicht

Ochtenddienst (02-12-2018)

  • 02/12/18 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het thema van deze dienst is: Jezus is Koning !
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6
  • De collecte is voor de erediensten
  • Het programma voor deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Aansteken van de eerste adventskaars door Murat Kaymez Post

Voorzang: HH 38, Ik hef mijn ogen op naar de bergen

Votum en groet

Zingen: Psalm 93: 1-3 in DNP, De HEER regeert!

Gebed om Gods zegen

Lezing uit Exodus 20: 1-17 uit de Basisbijbel

Kinderlied: HH 419: 1-4, God zal met je zijn

Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen

Zingen: Psalm 97: 1 en 6, Groot Koning is de HEER

Schriftlezing uit Matteüs 2: 1-8

Zingen: Gezang 125: 1-3, O kom, o kom, Immanuël

Schriftlezing uit Psalm 96

Verkondiging: Jezus is Koning!

Zingen: Psalm 72: 1, 4 en 6, Geef, Heer, de koning, uwe rechten

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: HH 516: 1 en 2, Halleluja, Zing voor Jezus

Zegenbede

Amenlied: HH 516: 4, Halleluja, Heer der heren

 

Psalm 93: 1-3 DE NIEUWE PSALMBERIJMING
1. De HEER regeert! Zijn koninklijk gewaad
is kracht en luister, en onwrikbaar staat
de troon waarop Hij zetelt voor altijd;
de aarde wankelt niet in eeuwigheid.

2. De zee verheft haar stem met groot geweld,
maar aan haar kracht wordt paal en perk gesteld.
Al gaan de golven nog zo luid tekeer,
daarboven in de hemel troont de HEER.

3. Uw woorden zijn betrouwbaar voor altijd
en in de tempel straalt uw heiligheid.
In deze wereld waar het water woedt
doorstaan uw woord en huis de hoogste vloed.

 

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld