Terug naar overzicht

Avonddienst (02-04-2021) Goede vrijdag

  • 02/04/21 - 19:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Bekijk en luister vanaf 19.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

Voorganger: ds. Henk van der Velde

Dienstdoend ambtsdrager: Gerrit Takken

Collecte: Eredienst

 

Kaarsen rondom het kruis: Sela – Als alles duister is

Stil gebed, votum en zegengroet

Lied: Hemelhoog 196, Heer, als ik denk aan wat U voor mij deed (200410-05)

Gebed

Lezen lijdensevangelie: Matteüs 27: 27-50 door ovd, Gerbrand van Elten

Lied: Hemelhoog 163, Als ik mijn ogen sluit en denk aan Golgotha – live

Lezing Psalm 22

Lied: Psalmproject Psalm 22 – live

Verkondiging

Lied: Hemelhoog 177, Heer, ik prijs uw grote naam (200329-04)

Dankgebed

Collectemoment

Lied: Hemelhoog 162, Agnes Dei – live

Zegenbede

Slot: Direct na zegen doven de lichten in de kerk en blijft alleen het licht van het kruis aan.

Bij het kruis is tenslotte allen de Paaskaars nog aan die we tenslotte ook uitblazen.

Ondertussen klinkt het lied: Als alles duister is, ontsteek dan een licht…

Dienst beluisteren:

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen