Terug naar overzicht

Avonddienst (01-04-2021) Witte donderdag

  • 01/04/21 - 19:30u
  • Ds. Henk van der Velde, Ds. Wilmer Blijdorp (GKv)
  • Barneveld: GKv De Burcht
  • Heilig avondmaal

Welkom in deze dienst! Bekijk en luister vanaf 19.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is te bekijken via www.kerkdienstgemist.nl

Voorganger: ds. Wilmer Blijdorp en ds. Henk van der Velde

Dienstdoend ambtsdrager: Alex Kroon

Collecte: Eredienst

 

Zingen: Opwekking 281 (Als een hert dat verlangt naar water)

Welkom

Lezing: Marcus 14:1-11

Overdenking 1

Zingen: Opwekking 544 (Meer dan rijkdom, meer dan macht)

Lezing: Marcus 14:12-21

Korte inleiding op viering avondmaal + gebed

Lezing: Marcus 14:22

Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei: ‘Neem hiervan, dit is mijn lichaam.’

(eten van het brood)

Lezing: Marcus 14:23-25

23 En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit. Hij zei tegen hen: ‘Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt. 25 Ik verzeker jullie: ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er nieuw van zal drinken in het koninkrijk van God.’

(Drinken van de wijn)

Zingen: Agnus Dei (Sela)

Lezing: Marcus 14:26-31

Lezing: Marcus 14:32-42

Zingen: HH164 Bleibet hier/ blijf bij mij

Lezing: Marcus 14:43-52

Overdenking 2

Zingen: HH 635 Heilig Lam van God

Lezing: Marcus 14:53-65

Lezing: Psalm 22:7-9

Zingen: Gezang 183:1,2

Sober gebed van verootmoediging

Lezing: Marcus 14:66-72 Verloochening Petrus

Lezing: Psalm 22:2-19 Stem van de lijdende

Zingen: HH 454 Wees bij ons

Zegen

De Burcht:
Van Schothorststraat 24
3772 AX Barneveld