Terug naar overzicht

Avonddienst (01-03-2020)

  • 01/03/20 - 18:30u
  • Ds. Piet Krol (Heerde)
  • Voorthuizen Kerkgebouw

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 18.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst wordt op een later moment ook beschikbaar als download via deze pagina. 

  • De collecte is voor de Predikantenopleiding
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen namens de kerkenraad

Zingen: Ps. 65: 1,2 (LvdK 1973) De stilte zingt U toe, o Here

Moment stilte

Votum en groet

Zingen: HH 16, Als een hert dat verlangt naar water

Gebed

Schriftlezing: Kol. 3: 12-17

Zingen: Gez. 435: 1,4,5, O verbreker aller banden

Preek over: “VERGEVEN EN VERDRAGEN”

Zingen: Gez. 285: 1,2,3,4 (LvdK 1973) Geef vrede, Heer, geef vrede

Dankzegging en gebeden

Inzameling

Geloofsbelijdenis

Zingen: HH 472, Ga nu heen in vrede

Zegen

Kerkgebouw Voorthuizen:
Hoofdstraat 202
3781 AK Voorthuizen