Terug naar overzicht

Zondag 16 maart ochtenddienst

  • 16/03/14 - 09:30u
  • Ds. Koos Jonker (NGK Nijmegen)
  • Barneveld JFC
  • Thema: “Ik ga liggen, val in slaap” 
  • Er zijn vandaag weer parallelle bijbelklassen en wel voor de groepen 1+2 en 5 en 6. Zij gaan voorafgaand aan de dienst direct naar hun lokalen. Ben je nieuw? Vraag onze gastheren/dames bij de ingang waar je moet zijn! Welkom!
  • 1e collecte: het werk in de gemeente, 2e collecte: inlopen tekort 2013
  • Voor de kinderen van groep 3+4 is er gewone bijbelklas. Ze kunnen de kerkzaal verlaten na het zingen van het kinderlied: Je hoeft niet bang te zijn
  • I.v.m. vacatures voor 3 ouderlingen en 1 diaken willen we u weer vragen namen in te dienen van broeders én zusters die u voor deze ambten geschikt acht. Wij zoeken mensen op het gebied van diaconaat, pastoraat, gebed en leiding pastorale raad. U kunt uiterlijk tot zondag 30 maart namen indienen bij de scriba.
  • Volgende week zondag 23 maart hopen we weer 3 kinderen van de gemeente te dopen: Ruben Meij, Meike van Santen en Jodie Bomhof. De dienst zal ’s middags om 16:00 uur gehouden worden in het JFC.

Dienst beluisteren:

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld