Communicatie

Communicatie is het smeermiddel voor een organisatie. Zeker nu NGK De Ontmoeting groeit is het belangrijk dat overzicht geboden wordt.

 

Sinds september 2016 is daarom een communicatieteam actief dat nauw samenwerkt met het dagelijks bestuur van NGK De Ontmoeting. Bedoeld als overkoepelend geheel voor alle vormen van interne- en externe communicatie.

Bij elke activiteit is het belangrijk om even te bedenken: hoe gaan we hier over communiceren? Wat is daarvoor nodig? Voor advies en hulp bij de uitvoering is het team Communicatie van NGK De Ontmoeting beschikbaar. Dit team, dat momenteel bestaat uit Gerdienke Fennema en Jolanda Ederveen, assisteert in bijvoorbeeld het verzorgen van een mailing of het maken van een plan-op-maat. Ook dient het team als adviesorgaan voor de kerkenraad in de verspreiding van boodschappen. Verder bevordert men de interactie tussen alle bestaande communicatiekanalen als bijvoorbeeld website en kerkblad. Voor externe partijen als media vormt het team ook het eerste aanspreekpunt. 

Het centrale mailadres is communicatie@ngkdeontmoeting.nl.

Aanvullende informatie voor gemeenteleden:

Eerder verschenen nieuwsberichten over communicatie:

Overname van berichten en/of fotomateriaal, inclusief documenten op de website www.ngkdeontmoeting.nl, gericht op herpublicatie is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van NGK De Ontmoeting.