Uncategorized


Meld je voor 7 september aan voor het Startweekend!

De organisatie van het Startweekend wil graag weten hoe het zit met de opkomst straks op zaterdag 14 en zondag 15 september. Er is weer een aantrekkelijk programma samengesteld voor jong en oud.

Het volledige programma ziet er als volgt uit:

Zaterdag 14 september

Ochtend: Start zwerftocht mannen.

Middag: om 15.00 uur activiteitenprogramma voor jong en oud.

Op en nabij camping Het Beloofde Land, Bosweg 17 in Voorthuizen.

Het zwemmen is bij camping Ackersate, Harremaatweg 26 in Voorthuizen.

  • 0 jaar tot en met groep 4 (met ouder!): binnen- en buitenspeeltuin op camping Het Beloofde Land of zwemmen bij Ackersate.
  • Groep 5-8 zwemmen bij Ackersate
  • Sporten voor jong en oud
  • Disc Workshop
  • Handletteren/personaliseren notitieboekje
  • Haken
  • Stippen op porselein
  • Koffie, thee, gezelligheid en aanmoedigen

Vanaf 17.15 uur: Bring&Share maaltijd voor de hele gemeente op camping Het Beloofde Land, Bosweg 17 Voorthuizen

Zondag 15 september

9.30 uur Feestelijke startdienst, JFC Wethouder Rebellaan 135 Barneveld

11.00 uur Koffie met baksels

Ca. 12.00 uur Start jongerenprogramma. Locatie volgt.


Inzameling Hulp aan elkaar

Op zondag 18 augustus willen we weer inzamelen voor Hulp aan Elkaar.
Het thema is dan: Pakjes drinken en limonadesiroop

Hartelijk dank voor alle spullen die elke keer weer meegenomen worden. Fijn dat we op deze manier iets voor onze naaste kunnen betekenen.


Contact

Als u/jij contact wilt opnemen met ons, welkom! Voor vrijwel alle algemene, praktische vragen over het reilen en zeilen in NGK De Ontmoeting, perscontacten etcetera, mail naar communicatie@ngkdeontmoeting.nl

Wil je wijzigingen doorgeven in je adresgegevens? Stuur dan een mail naar kb@ngkdeontmoeting.nl Let op: alleen naar dit adres graag !

Kopij voor de website kan gemaild worden naar webredactie@ngkdeontmoeting.nl. Het kerkblad ontvangt bijdragen graag via kerkblad@ngkdeontmoeting.nl.


Enquête voor leden van 20 tot 35 jaar over fusieproces GKv en NGK 

Ben jij tussen de 20 en 35 jaar? Vul dan onderstaande enquête over het fusieproces GKv en NGK in!

De zaterdag voor Pinksteren verschijnt een editie van magazine OnderWeg (www.onderwegonline.nl) waarin jongvolwassenen (20- tot 35-jarigen) uit GKv en NGK alle ruimte krijgen om hun visie te geven op de nieuw te vormen ‘fusiekerk’ van GKv en NGK (of nieuwe ‘kerkgemeenschap’, zoals de regiegroep het zelf verwoordt).