Clubs voor jongeren

Als jongere kun je je hart ophalen in onze gemeente, want er is zowat voor elke leeftijdcategorie wel een club die wordt begeleid door enthousiaste leiding. Een overzicht.

 

De Schatgravers (8-10 jaar, groep 5 en 6)

Deze club komt om de week op woensdag bijeen in gebouw De Koppeling aan de Wencopperweg 18 in Barneveld om te luisteren naar een (bijbel)verhaal, te zingen, knutselen en spelletjes te doen. En natuurlijk niet te vergeten: met elkaar plezier maken. De club is van 18.45 tot 20.00 uur. Houd de agenda op deze website in de gaten voor eventuele datawijzigingen. Contactpersoon is Martijn van Ommen.

 

Escape (10-11 jaar, groep 7 en 8)

Dit is een club waar je om de week op woensdag terecht kunt om lol te maken, maar ook serieus bezig te zijn met het christelijk geloof.  De bijeenkomsten zijn van 18.45 tot 20.00 uur in gebouw De Koppeling aan de Wencopperweg 18 in Barneveld. Houd de agenda op deze website in de gaten voor eventuele datawijzigingen en bezoek de fan-pagina van Escape! Contactpersoon is Martijn van Westerneng.

 

Djoinus (12-14 jaar, klas 1 en 2)

Dit is de club voor jongeren die op het voortgezet onderwijs zitten. Komt een keer per twee weken op vrijdag samen in gebouw De Koppeling aan de Wencopperweg 18 in Barneveld. Voor de pauze zit een serieus deel, daarna is er meer ruimte voor lol maken en ontmoeten. Houd de agenda op deze website in de gaten voor eventuele datawijzigingen. Contactpersoon is Ilona Boonzaijer.

 

Credo (17+)

De ontmoetingsplek bij uitstek voor tieners. Eén keer in de veertien dagen is er op zondagavond vanaf 20.00 uur de mogelijkheid om te praten met elkaar over (actuele) onderwerpen. Deze onderwerpen worden door de clubleden zelf naar voren gebracht. Aansluiten bij en serieus ingaan op de belevingswereld van jongeren en daarnaast ruimte bieden voor ontspanning (er is een pooltafel, dartbord, sjoelbord, voetbalspel en dergelijke aanwezig!), dat zijn telkens de twee hoofdingrediënten voor een gevarieerde clubavond in een sfeervol zaaltje in gebouw De Koppeling aan de Wencopperweg 18 in Barneveld. Contactpersoon is Volkert Kieft.

 


Bijbelonderwijs voor kinderen op zondag

Kinderen in de basisschoolleeftijd van groep 1 tot en met 8 krijgen in onze gemeente zondag tijdens de ochtenddienst bijbelonderwijs op hun eigen niveau aangeboden. De kinderen beginnen gewoon met hun ouders in de grote zaal en vertrekken op aangeven van de predikant naar de diverse lokalen. Ontmoeten van elkaar én kennis opdoen van het christelijk geloof staan centraal.

 Het zondagse bijbelonderwijs wordt in onderstaande categorieën gebracht:
  • groep 1 en 2 (frequentie: wekelijks)
  • groep 3 en 4 (frequentie: wekelijks)
  • groep 5 en 6 (frequentie: om de week)

Peutergroep

Tijdens de zondagmorgendienst draaien in onze gemeente twee peutergroepen voor de kinderen van 2 en 3 jaar. Kinderen vinden onderdak bij of de Schaapjes of de Visjes. Ook kinderen van gasten zijn hartelijk welkom! Beide lokalen liggen tegenover elkaar in een gang van het Johannes Fontanus College. Onze gastvrouw of -heer bij de ingang van de kerk zal u graag de juiste weg wijzen.

 

In elke peutergroep komen ongeveer vijftien kinderen. Ze worden begeleid door volwassenen in combinatie met tieners die hiervoor wisselend op het rooster staan. Als alle kinderen – voor aanvang van de dienst – gebracht zijn kunnen ze eerst een poosje spelen met het aanwezige speelgoed. Daarna zitten de kinderen in de kring. Er wordt een liedje gezongen, waarin alle kinderen persoonlijk welkom worden geheten.

Buurman & Buurman

Buurman & Buurman zijn de helpende handen van de NGK De Ontmoeting. U leest hier alles over dit klussenteam van de kerk.

 

‘Wij doen klussen, individueel of in groepsverband bij mensen of instellingen. Klussen die niet gevaarlijk zijn of veel risico inhouden. Wij zijn geen concurrent van reguliere klussenbedrijven. Wij doen klussen bij mensen die het niet zelf kunnen doen of zelf kunnen laten doen. Wij hopen op die manier het leven van mensen aangenamer te maken en zelf plezier te hebben in het concreet iets doen voor een ander.’


Pastoraat

Het pastoraat in de gemeente wordt verzorgd door ouderlingen en speciaal aangestelde pastoraal werkers. En natuurlijk hebben ook gemeenteleden onderling de bijbelse opdracht om elkaar bij te staan.

 
Sinds een aantal jaren heeft de organisatie van het pastoraat in de gemeente een verandering ondergaan. Waar voorheen uitsluitend ouderlingen huisbezoeken brachten, is dit tegenwoordig niet meer zo. De ouderling heeft nu een aantal kringen onder zich (geografisch verdeeld) waar pastoraal werkers bijhoren. Met de pastoraal werkers vormt hij een team. De ouderling blijft eindverantwoordelijk en koppelt – indien nodig – zaken terug in de kerkenraad. Zelf brengt hij ook nog huisbezoeken, maar niet meer bij iedereen die in de aan hem toevertrouwde kringen zitten. De twee predikanten zijn ook actief in het pastoraat, zij worden door ouderlingen ingeschakeld indien dat nodig is.