Locaties

De reguliere kerkelijke activiteiten van NGK De Ontmoeting hebben plaats in zowel Voorthuizen als Barneveld en daar tussenin.

 

  • Zondagochtend: eredienst in de aula van het Johannes Fontanus College aan de Wethouder Rebellaan 135 in Barneveld.
  • Laatste zondagavond in de maand: kerkdienst in ons eigen kerkgebouw aan de Hoofdstraat 202 in Voorthuizen.
  • Speciale diensten: raadpleeg het actuele rooster op de startpagina van deze site voor informatie over de locatie van de dienst.
  • Veel doordeweekse activiteiten zijn in gebouw De Koppeling, Wencopperweg 18 in Barneveld.

Jongerendiensten Come Together

De commissie Jongerendiensten Come Together organiseert ongeveer negen keer per jaar op zondagavond een dienst die aansluit bij de belevingswereld van jongeren.

 

Deze dienst wordt in de regel elke laatste zondag van de maand gehouden. Doelgroep vormen jongeren vanaf ongeveer 15 jaar. Door herkenbare jongerenthema’s aan te snijden hoopt de commissie een breed publiek aan te spreken. Meer informatie is te vinden op Facebook. Via Facebook en deze website worden actuele thema’s aangekondigd.


Club Escape

Escape is een club voor kinderen van 10-11 jaar (groep 7 en 8), die om de week op woensdag bij elkaar komt om te luisteren naar een (bijbel)verhaal, om te zingen, te knutselen, spelletjes te doen en samen plezier te hebben.

 

 

Wat is Escape?
 
Escape…
… is een club waar we allerlei dingen doen die met God te maken hebben.
… is een leuke club waar we veel over God leren.
… betekent ontsnappen, vrij zijn. Jezus maakt ons vrij van de zonde.