Nieuws


UPDATE – Belangrijke mededeling(en) i.v.m. het coronavirus!

Update corona maatregelen NGK De Ontmoeting 16 maart

Na de nieuwe maatregelen vanuit de overheid geeft de kerkenraad van NGK De Ontmoeting het volgende dringende advies om alle bijeenkomsten in onze gemeente, in ieder geval tot en met 6 april, vanaf nu af te gelasten. Dan gaat het o.a. om (jeugd)groeigroepen, vergaderingen van commissies en teams, en kringbijeenkomsten. 

We realiseren ons heel goed dat dat een groot gemis is voor onze gemeenteleden. Ontmoeten is immers een van de kernwaarden van onze gemeente. We stellen daarom voor dat iedereen zoveel mogelijk gebruik maakt van digitale mogelijkheden om de ontmoeting onderling, zij het in een andere vorm, in stand te houden. Daarvoor stellen wij het volgende voor:


Nieuwe dominee voor GKV De Burcht

Onze zustergemeente GKV De Burcht krijgt een nieuwe dominee.

Ds. W.M. Blijdorp heeft het op hem uitgebrachte beroep aan genomen! In de zomervakantie zal ds. Blijdorp en zijn gezin verhuizen vanuit het zuiden naar Barneveld. Hij is nu predikant van de gemeente Brunssum-Treebeek.


Huwelijksverdieping “Houd me vast”

In het voorjaar 2020 hopen we weer een huwelijksverdiepingscursus te houden in NGK De Ontmoeting. Deze is open voor alle stellen binnen de gemeente en GKV de Burcht.

Wat?

De cursus is gebaseerd op het boek ‘Houd me vast’ van Sue Johnson. Aan de hand van zeven gesprekken met verschillende stellen maakt ze duidelijk hoe je je aan elkaar kunt hechten. Ze hanteert de EFT methode (Emotionally Focused Therapy), waarbij je inzicht krijgt waarom je vaak reageert zoals je doet. Ook leer je om meer begrip voor elkaars reacties te hebben.


Ook samengestelde gezinnen verdienen aandacht

Hoe is het om samengesteld gezin te zijn? Dat wil zeggen, een gezin waarin één of beide echtgenoten (een) kind(eren) uit een eerder huwelijk meenemen?

Onze gemeenteleden Maurits van Urk en Liesbeth van Urk-de Boer weten hoe dat is. Ze hebben allebei twee kinderen uit hun eerste huwelijk. ‘Samen weer naar een nieuwe gemeente, op je hoede vanuit littekens van het verleden. Waar voor veel “normale” gezinnen de verbinding met anderen als vanzelf komt, door kinderen in dezelfde leeftijd, dezelfde school enzovoort, mis je zomaar de aansluiting. Waar dat eerder als vanzelf ging, moet je actief op zoek naar contact’, vertellen ze in het magazine OnderWeg.