Prekenseries

In NGK De Ontmoeting worden naast jaarthema’s en gemeenteprojecten ook verdiepende prekenseries gehouden. Hieronder treft u een overzicht aan van wat inmiddels gepasseerd is.

De komende maanden gaan de preken in onze gemeente over ontmoetingspunten in de Bijbel – ontmoetingen tussen God, Jezus en mensen. Vanaf 6 september zullen hier de preken en bezinningsvragen worden geplaatst.


Belangrijke mededelingen ontvangen?

Met enige regelmaat worden er belangrijke mededelingen vanuit de gemeente gedeeld via de mail. Denk hierbij bv. aan overlijdensberichten. Als u geen e-mailadres heeft doorgegeven aan het kerkelijk bureau ontvangt u deze e-mails niet. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u juist in deze tijd op de hoogte wilt blijven van wat er in de gemeente gebeurt. Wilt u worden opgenomen in de mailinglijst? Stuur dan uw mailadres aan communicatie@ngkdeontmoeting.nl en naar kb@ngkdeontmoeting.nl


Toekomst vol van hoop

Vrijdagavond, 10 april, heeft ons combo een lied opgenomen, speciaal voor Pasen. Een van de comboleden heeft de volgende tekst erbij geschreven:

Het is Pasen, misschien wel de meest bijzondere die ik heb meegemaakt. Jezus is gestorven en is weer opgestaan om ons te redden en samen te brengen. En dat samenbrengen is ook meteen wat nu niet mogelijk is. We komen niet samen om Pasen te vieren, maar doen dit allemaal zelf. Thuis, alleen. Een moeilijke, saaie, ongezellige en misschien wel een hele eenzame tijd. De maatregelen hebben veel impact op ons leven. We mogen zo min mogelijk naar buiten en geen vrienden of familie op bezoek krijgen, terwijl ik juist daaruit veel energie haal.


UPDATE – Belangrijke mededeling(en) i.v.m. het coronavirus!

Update corona maatregelen NGK De Ontmoeting 16 maart

Na de nieuwe maatregelen vanuit de overheid geeft de kerkenraad van NGK De Ontmoeting het volgende dringende advies om alle bijeenkomsten in onze gemeente, in ieder geval tot en met 6 april, vanaf nu af te gelasten. Dan gaat het o.a. om (jeugd)groeigroepen, vergaderingen van commissies en teams, en kringbijeenkomsten. 

We realiseren ons heel goed dat dat een groot gemis is voor onze gemeenteleden. Ontmoeten is immers een van de kernwaarden van onze gemeente. We stellen daarom voor dat iedereen zoveel mogelijk gebruik maakt van digitale mogelijkheden om de ontmoeting onderling, zij het in een andere vorm, in stand te houden. Daarvoor stellen wij het volgende voor: