Nieuws


Bijbelleesplan

Bijbelleesplan: Samen door het Johannesevangelie in de 40 dagentijd

Vanaf 17 februari tot Goede Vrijdag op 2 april is de 40 dagentijd. Het geeft juist in deze tijd een stukje verbinding om samen het evangelie te overdenken. Via een nieuw Bijbelleesplan is er een leesrooster waarmee je in 40 dagen heel het Bijbelboek Johannes leest. Vanaf hoofdstuk 11 zit je in het Johannes evangelie al in de lijdensweek en lees je wat Jezus toen deed en wat Hij er zelf over zei.
Als je meedoet, ontvang je vóór 17 februari het leesrooster en toegang tot de gezamenlijke groepsapp waarin we bemoedigingen en vragen delen. Het leesrooster is ook hier te vinden op de website.


“Groeiende eenheid”

Digitale folder over het werk van synode (GKv) en landelijke vergadering (NGK).

In het afgelopen jaar zijn er mooie dingen gebeurd op weg naar de hereniging van GKv en NGK. In opdracht van de gezamenlijke moderamina is er een folder gemaakt waarin de belangrijkste besluiten van de synode en landelijke vergadering op een toegankelijke manier op een rijtje zijn gezet.

U kunt de folder vinden door op deze link te klikken.


Prekenseries

In NGK De Ontmoeting worden naast jaarthema’s en gemeenteprojecten ook verdiepende prekenseries gehouden. Hieronder treft u een overzicht aan van wat inmiddels gepasseerd is.

De komende maanden gaan de preken in onze gemeente over ontmoetingspunten in de Bijbel – ontmoetingen tussen God, Jezus en mensen. Vanaf 6 september zullen hier de preken en bezinningsvragen worden geplaatst.


Belangrijke mededelingen ontvangen?

Met enige regelmaat worden er belangrijke mededelingen vanuit de gemeente gedeeld via de mail. Denk hierbij bv. aan overlijdensberichten. Als u geen e-mailadres heeft doorgegeven aan het kerkelijk bureau ontvangt u deze e-mails niet. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u juist in deze tijd op de hoogte wilt blijven van wat er in de gemeente gebeurt. Wilt u worden opgenomen in de mailinglijst? Stuur dan uw mailadres aan communicatie@ngkdeontmoeting.nl en naar kb@ngkdeontmoeting.nl


Toekomst vol van hoop

Vrijdagavond, 10 april, heeft ons combo een lied opgenomen, speciaal voor Pasen. Een van de comboleden heeft de volgende tekst erbij geschreven:

Het is Pasen, misschien wel de meest bijzondere die ik heb meegemaakt. Jezus is gestorven en is weer opgestaan om ons te redden en samen te brengen. En dat samenbrengen is ook meteen wat nu niet mogelijk is. We komen niet samen om Pasen te vieren, maar doen dit allemaal zelf. Thuis, alleen. Een moeilijke, saaie, ongezellige en misschien wel een hele eenzame tijd. De maatregelen hebben veel impact op ons leven. We mogen zo min mogelijk naar buiten en geen vrienden of familie op bezoek krijgen, terwijl ik juist daaruit veel energie haal.