Beeldimpressie van Startzondag 2013

De startzondag zit erop! We hebben samen geluisterd, gebeden, gezongen, elkaar ontmoet en verdere verdieping in diverse workshops gezocht.

 
Buiten maakte fotograaf Jan van Uffelen met zijn drone (soort helicopter) de prachtige luchtfoto ‘Go’. Bekijk hieronder ook de beeldimpressie! Voor nabestellen, klik hier. (Opbrengst gaat naar de kas van de diaconie).

 

 


Inleiding jaarthema ‘Pijlers van ons geloof’

De langste brug ter wereld werd in 2011 voltooid in China. Hij is maar liefst 165 kilometer lang! Toch blijft een rit over onze eigen Zeelandbrug van Schouwen-Duiveland naar Noord-Beveland (54 pijlers met 52 overspanningen en een lengte van vijf kilometer) ook een hele ervaring.

 

Je rijdt de zee op zonder de overkant te kunnen zien, ja eigenlijk zonder te weten of die er eigenlijk wel is. De pijlers onder de brug zijn diep verankerd in de zeebodem en worden constant gecontroleerd en indien nodig versterkt. Ons leven als gelovigen lijkt eigenlijk wel op een reis over zo’n pijlerbrug. Het is een heel eind, je bent een leven lang onderweg, je hebt een idee van de overkant, maar kunt je die niet goed voorstellen. Anders dan aan de overkant van de Zeelandbrug, die twee vergelijkbare stukken land aan elkaar verbindt, weet je dat dit ‘land aan de overkant’ op vele punten verschilt van ons leven nu. Het is écht een ander land, dat een ander leven biedt. Deze brug overbrugt, méér dan alleen afstand, de kloof tussen een ons bekende levensstijl en een nieuwe, mooie, maar in onze ogen utopische manier van leven. ‘Haast te mooi om waar te zijn’, denken we dan. Het is het verschil tussen een beperkt en een perfect leven. Met de beperkingen kunnen we nu wel leven (denken we), want perfectie lijkt ons onhaalbaar (denken we). Onderweg naar de overkant voelen we daarom steeds de spanning tussen ons leven zoals het nu (nog) is en zoals je het straks mag verwachten.
 

Ja, ‘mag verwachten’, want die brug is begaanbaar, voor ons aangelegd vanuit ‘het land aan de overkant’ door de Heer van dat land. Dat heeft Hem veel gekost, maar op zijn kosten kunnen we nu naar de overkant: naar het leven dat zo veel moois belooft. Door zijn ondersteuning kunnen we ons onderweg zelfs al de bij dat land passende levensstijl beginnen eigen maken.

In het beeld van de brug met sterke pijlers ondersteunt Hij een voor ons begaanbare weg naar de toekomst. Die pijlers staan voor kennis en kracht, voor recht en waarheid, voor liefde en trouw. De woorden waarmee de Heer die toekomst heeft beschreven vormen geen informatie, die het ene oor ingaat en het andere weer uit. Zoals het ons met zoveel informatie vergaat. Maar in deze woorden schuilt een kracht waar, als je eruit leeft, een nieuwe levensstijl uit geboren wordt.
 
Op zondag 15 september 2013 starten we een nieuw seizoen en introduceren het nieuwe jaarthema ‘Pijlers’. We bespreken dit jaar zestien pijlers onder ons geloof, die samen een brug naar Gods toekomst vormen. We hebben gekozen voor de indeling van die pijlers in drie groepen: Geloof, Gebod, Gebed, die in vele geloofscursussen uit de geschiedenis van de Kerk voorkomen. Het gaat achtereenvolgens over wie God is en wat Hij gedaan heeft (Geloof), het nieuwe leven in zijn Koninkrijk (Gebod) en de manier waarop wij zelf contact met Hem maken (Gebed). Je kunt bij Geloof denken aan de bekende apostolische geloofsbelijdenis; bij Gebod aan de tien geboden en bij Gebed aan het Onze Vader.
 
Zo sluiten we aan bij eeuwenoude belijdenissen en proberen van daaruit bruggen te slaan naar ons leven in de 21e eeuw. Onze gemeente is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Vanuit verschillende achtergronden zijn nieuwe mensen lid geworden. Allerlei persoonlijke geloofsverhalen komen in onze  gemeente bij elkaar. Het is daarom goed dat we ons eens weer bezinnen op fundamenten van het geloof dat we delen. En van daaruit koers kiezen naar het Koninkrijk aan de overkant.