jaarthema 2012-2013

‘Hart voor God?’ is tijdens het kerkelijke seizoen 2012/2013 het nieuwe jaarthema. Op deze pagina vindt u er alle informatie over. ‘Hart voor God?’ gaat op 20 januari over in een zes weken durend gemeenteproject ‘Hart voor mensen – liefhebben zoals Jezus deed’. Over dit project verschijnt te zijner tijd een aparte pagina met informatie.

 

Door te werken met jaarthema’s kunnen bepaalde onderwerpen worden uitgediept en langer in de schijnwerpers worden gezet. Dat gebeurt niet alleen tijdens de zondagse diensten, maar ook in de verwerking in de zogeheten groeigroepen waarvan er inmiddels een kleine dertig actief zijn in onze gemeente. Groeigroepen zijn kleine groepjes van gemeenteleden waarin zij elkaar ontmoeten en groeien in geloof, gemeenschap en getuigenis. Doordat ze klein van opzet zijn, ontstaat sneller een vertrouwensband en open sfeer om te delen en te groeien in het christelijk geloof zowel ‘naar boven, naar binnen als naar buiten’ toe.

Met ‘Hart voor God?’ wordt aansluiting gezocht op het tweede grote gemeenteproject dat op 20 januari 2013 start. Waar het in dat project vooral gaat om relaties en het voorbeeld dat Jezus ons geeft om elkaar lief te hebben, kijken we voorafgaand gedurende zeven themazondagen (vanaf september tot en met december, data zie het werkboek Hart voor God) naar verschillende personen uit het Oude Testament.  ,,De vraag is hoe hun band met God, of juist het ontbreken daarvan, hun relaties met hun tijdgenoten beïnvloedde. Natuurlijk gebeurde dit in het tijdperk vóór de komst van Jezus en vóór de uitstorting van de Heilige Geest. Daarom alleen al is er onderscheid tussen deze besprekingen en die van tijdens en na het project”, legt ds. Henk van der Velde uit.  ,,Het eerste halfjaar vormt daarom dus een inleiding op de projectperiode. Het materiaal van de projecttijd kan op zichzelf gebruikt worden bijvoorbeeld door groeigroepen die dan pas ontstaan. Maar met de bestaande groeigroepen willen we er bewust naar toe groeien. Door de band die in het eerste halfjaar al ontstaat, kan tijdens de projecttijd verdieping van die band plaatsvinden.” De preken en/of verwerkingsmateriaal van de themazondagen zijn telkens terug te lezen op deze webpagina, zie onder.