Gemeenteproject 2013


Gemeenteprojecten NGK in seminar New Wine 2013

Op het festivalterrein van Walibi Flevo in Biddinghuizen heeft vanaf zaterdag 20 juli tot en met vrijdag 26 juli 2013 de jaarlijkse New Wine Zomerconferentie plaats. Al jarenlang bezoeken diverse leden van onze gemeente deze themaconferentie. Dit jaar zit er een speciaal tintje aan: onze gemeenteprojecten ‘Feest van Genade’ en ‘Hart voor mensen – liefhebben als Jezus’  staan namelijk centraal in een van de seminars. Om kennis te delen en andere gemeenten te stimuleren zelf met een gemeenteproject aan de gang te gaan.

 

New Wine is een vernieuwingsbeweging binnen de kerken, waarin het Koninkrijk van God en het werk van de Heilige Geest centraal staan. New Wine is een interkerkelijke beweging, maar groeit vooral sterk in de Nederlands Gereformeerde Kerk, Christelijk Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Protestantse Kerk Nederland. De zomerconferentie is een van de jaarlijkse hoogtepunten om elkaar te ontmoeten en te stimuleren werk te maken van ons geloof.

 

Elk jaar staat een groot aantal gemeenteleden uit onze gemeente bij elkaar op een groot kampeerveld rond een partytent die bij slecht weer en ’s avonds een ideale plek is om te verblijven. Dit jaar zijn zo’n tien gezinnen van de partij. Door bij elkaar in een ‘kampeerstraat’ te staan, leren gemeenteleden elkaar (nog) beter kennen en praten ze na over wat ze meemaken tijdens de vieringen en seminars. Dit alles verloopt doorgaans in een gemoedelijke sfeer, zonder dat je het idee hebt erg dicht op elkaars lip te zitten.
In de loop van de jaren hebben al heel wat gemeenteleden op deze manier de zomerconferentie bezocht, soms ook als daggast voor één of twee dagen, want dat is ook een optie. En steeds was de ervaring dat in zo’n week New Wine mensen groeien in hun geloof in God en leven met Jezus Christus, zo was al eerder in een artikel op deze site te lezen.

Ook dit jaar is het natuurlijk weer mogelijk om een dagje of langer te komen. De kamperende gemeenteleden zetten hun tent of caravan graag voor u open. Voel u vrij om de NGK-straat op te zoeken. Onze gemeente is groepsnummer 39 en staat op het blauwe terrein (15).

 

Het thema van de zomerconferentie 2013 is ‘Break Out’: deze conferentie zal gaan over het idee van christenen over kerk-zijn. ,,We zijn gewoon de kerk te beschouwen als een plaats waar je naar toe gaat. Is dat ook het beeld dat Jezus had, toen Hij zei: Ik zal mijn gemeente bouwen? Dacht Hij aan gebouwen, aan rituelen, aan vergaderingen?’’, staat daarover te lezen op de website van de zomerconferentie. ,,Of bedoelt Hij een gemeenschap, van mensen verbonden met Hem en met elkaar, gezonden om in de wereld verschil te maken? Kunnen we de visie en de passie terugkrijgen die de eerste discipelen dreef en die de wereld veranderde? Wat voor vormen horen daarbij en wat voor structuren? En vooral: wat is er nu al zichtbaar? We leven in een spannende tijd. De kerk wordt opnieuw uitgevonden. Kom en laat je inspireren. Denk groter. Handel vastberadener. Geloof krachtiger. Een conferentie die je idee van kerk-zijn voorgoed kan veranderen.’’

 

Tijdens de conferentie zijn er iedere ochtend en avond centrale bijeenkomsten met aanbidding, Bijbels onderwijs en ministry. Daarnaast zijn er ’s morgens en ’s middags seminars te volgen over geestelijke groei, relatie & gezin, kerk & gemeente, pastoraat en samenleving. Voor jongvolwassenen, tieners en kinderen zijn er aparte – op leeftijd toegesneden – programma’s. Voor de kinderen tot 4 jaar is er zowel ’s morgens als ’s middags crèche.
Een van de seminars op woensdag 24 juli tussen 11.00 en 12.00 uur zal gaan over ‘Ontdek God en elkaar in een gemeenteproject’ en wordt gegeven door Ad de Boer, zelf fervent New Wine-ganger. Hij zal door enkele gemeenteleden ondersteund worden. Doel van de seminar is andere gemeenten warm te maken voor het houden van een gemeenteproject en onze ervaringen ruimhartig te delen. Dat gebeurt door informatieoverdracht, maar ook door het gesprek met de zaal aan te gaan en materialen te tonen.


Inzendingen fotowedstrijd Hart voor mensen

Het gemeenteproject Hart voor mensen 2013 is bijna voorbij. Aan de vooravond van de slotbijeenkomst op zondag 10 maart maken we de stand van zaken op in de fotowedstrijd. Wat raakt jou in het project? Wat heb jij ermee gedaan? De opdracht was om dat te proberen te verbeelden. En dat deden diverse gemeenteleden. Hun foto en hun verhaal. De winnaars (leeftijdscategorie <15 en >15) worden zondag bekendgemaakt.

 

 


Hart voor mensen-foto week 6

Elke week wordt het deelthema van het project ‘Hart voor mensen – liefhebben als Jezus’  geprobeerd te vangen in een beeld. In week 6: ‘Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden’.

 
De verbeelding is geïnspireerd op het voorbeeld dat Jezus geeft in de Bijbel om Hem na te volgen. Volg zijn spoor, treed in zijn voetsporen.
De bijbehorende preek van week 6 is hier te lezen!


Aangepaste Avondmaalsviering 10-3Op zondagochtend 10 maart 2013 sluiten we het project Hart voor mensen af met een Avondmaalsviering die vergelijkbaar is met de viering tijdens Feest van Genade twee jaar geleden.
 

Het kruis komt op het moment van de viering vooraan op het podium te staan, aan het eind van het middenpad. ALLE gemeenteleden (dus ook niet-belijdende leden) mogen op aangeven van de ouderlingen door het middenpad naar voren komen en links of rechtsaf gaan.
 
We beginnen met ouders met kinderen in de bijbelklasleeftijd en de bijbelklasleiding. De belijdende leden krijgen brood (aan de voorkant van het podium) en wijn (een eind verderop, voorbij het podium). Er wordt in deze lopende Avondmaalsviering zoveel mogelijk rust ingebouwd.
De niet-belijdende leden – kinderen, jongeren, volwassenen – mogen ongeacht hun leeftijd verder doorlopen naar een plek aan de raamkant (de verhoging bij de nooduitgang) of naar een plek aan de halkant (op de verhoging waar de comboleden anders zitten).
Zij krijgen daar een persoonlijke zegen en iets tastbaars ter herinnering. Ouders die met hun kinderen naar voren gaan, kunnen eerst brood en wijn ontvangen en dan met hun kinderen doorlopen naar de ‘zegenplek’.

Door iedereen op deze manier ‘in beweging’ te zetten, willen we benadrukken dat we allemaal broers en zussen, broertjes en zusjes zijn in onze Here Jezus en dat we allemaal delen in zijn liefde en genade. Ook al ben je nog niet toe aan het Avondmaal omdat je geen belijdenis hebt gedaan, toch mag je weten dat je bij Jezus hoort.
 
Direct na de Avondmaalsviering of het ontvangen van de zegen kunnen de kinderen doorlopen naar de bijbelklassen (groep 1 t/m 6). Ook ’s avonds is er viering van het Avondmaal in de dienst.