Gemeenteproject 2013


Inzendingen fotowedstrijd Hart voor mensen

Het gemeenteproject Hart voor mensen 2013 is bijna voorbij. Aan de vooravond van de slotbijeenkomst op zondag 10 maart maken we de stand van zaken op in de fotowedstrijd. Wat raakt jou in het project? Wat heb jij ermee gedaan? De opdracht was om dat te proberen te verbeelden. En dat deden diverse gemeenteleden. Hun foto en hun verhaal. De winnaars (leeftijdscategorie <15 en >15) worden zondag bekendgemaakt.

 

 


Hart voor mensen-foto week 6

Elke week wordt het deelthema van het project ‘Hart voor mensen – liefhebben als Jezus’  geprobeerd te vangen in een beeld. In week 6: ‘Behandel een ander zoals je zelf ook behandeld wilt worden’.

 
De verbeelding is geïnspireerd op het voorbeeld dat Jezus geeft in de Bijbel om Hem na te volgen. Volg zijn spoor, treed in zijn voetsporen.
De bijbehorende preek van week 6 is hier te lezen!


Hart voor mensen-foto week 5

Elke week wordt het deelthema van het project ‘Hart voor mensen – liefhebben als Jezus’  geprobeerd te vangen in een beeld. In week 5: ‘Het belangrijkst zijn de dienaren’ verbeeld in het ouderwetse ‘bokje springen’. Wanneer ben jij ‘de bok’?

Lees de bijbehorende preek hier na!


Hart voor mensen-foto week 4

Elke week wordt het deelthema van het project ‘Hart voor mensen – liefhebben als Jezus’  geprobeerd te vangen in een beeld. In week 4: ‘Stop met oordelen’ verbeeld in de streep: ‘Tot hier en niet verder’.

 
De verbeelding is geïnspireerd op het voorbeeld dat Jezus gaf in de Bijbel toen de farizeeërs een overspelige vrouw bij Jezus brachten. ‘Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.’ Hij bukte zich weer en schreef op de grond, staat er dan. In de ‘streep’ ligt een op het oog achteloos weggeworpen stok waarmee de streep getrokken is. Samen met de streep beeldt het echter ook het symbool uit van het kruis: Jezus die voor alle zonden van mensen stierf aan het kruis.