Featured


JOYN bijeenkomsten 2022/2023

In september starten onze maandelijkse JOYN bijeenkomsten weer voor alle jongeren (vanaf 12 jaar) en jongvolwassenen. De diensten starten om 10.00 uur en worden gehouden in de gymzaal van het JFC.

De data voor het nieuwe seizoen zijn als volgt:

JOYN 05 – 4 september

JOYN 06 – 16 oktober

JOYN 07 – 13 november

JOYN 08 – 11 december

JOYN 09 – 15 januari

JOYN 10 – 12 februari

JOYN 11 – 12 maart

JOYN...


Actie ‘Geef warmte door’

Ongeveer 1700 gezinnen in de gemeente Barneveld lijden aan energie-armoede. U niet?

Woont u in een redelijk nieuw huis en heeft u de compensatie van (gemiddeld) € 400 eigenlijk niet nodig? Stort dan (een deel van) de compensatie in een ‘warmtefonds’.De uitvoering is eenvoudig:Stort (een deel van) de compensatie op rekening: NL66ABNA 0468 4171 25 t.n.v. Protestantse Gemeente Barneveld onder vermelding van:Ik geef warmte door.

Groeigroep materiaal 2021/2022

‘In de voetstappen van…’  Zo luidt ons nieuwe jaarthema waarmee we ons op 16 themadiensten gaan bezinnen op allerlei bijbelse figuren.

Klik op de links hieronder om de gegevens te downloaden.

Planning voor dit seizoen

Overzicht Jaarthemadiensten 2021/2022 ‘IN DE VOETSPOREN VAN …

(Bij deze diensten worden ook steeds groeigroepvragen gemaakt om samen te bespreken. Wanneer de actualiteit dat vraagt kunnen we van deze opzet afwijken.)