Featured


Groeigroep materiaal 2021/2022

‘In de voetstappen van…’  Zo luidt ons nieuwe jaarthema waarmee we ons op 16 themadiensten gaan bezinnen op allerlei bijbelse figuren.

Klik op de links hieronder om de gegevens te downloaden.

Planning voor dit seizoen

Overzicht Jaarthemadiensten 2021/2022 ‘IN DE VOETSPOREN VAN …

(Bij deze diensten worden ook steeds groeigroepvragen gemaakt om samen te bespreken. Wanneer de actualiteit dat vraagt kunnen we van deze opzet afwijken.)


Corona-update 18 december 2021

Beste gemeenteleden,

In verband met de afkondiging van een totale lockdown hebben we zojuist moeten besluiten de kerkdienst van morgenochtend, 19 december, (alleen) digitaal te laten doorgaan. De dienst is te volgen via de livestream.

Heb je in deze dienst een taak, dan word je gevraagd morgenochtend wel te komen.

Komende week -zodra ook het advies van CIO en Steunpunt Kerkenwerk ontvangen is- berichten we verder over de gevolgen van de lockdown voor onze gemeente in de komende periode.


Reserveer een stoel

Vanaf zondag 28 november houden we allemaal weer 1,5 meter afstand. Gezinnen kunnen bij elkaar zitten: tussen gemeenteleden uit verschillende huishoudens blijven twee stoelen vrij.

Je kunt een stoel of stoelen reserveren via  ngkdeontmoeting.nl/reserveren. Graag voor zaterdag 12:00 uur.


Corona-update 3 december 2021

Beste gemeenteleden van NGK de Ontmoeting,

De naam van onze gemeente zegt veel over ons verlangen om de Here God en elkaar te ontmoeten. Dát is en blijft onze roeping. Ook in tijden van Corona. De bandbreedte die ons door de diverse adviesorganen wordt aangereikt is daarbij het kader waarbinnen we opereren.
Deze update geldt vanaf zondag 5 december 2021. De basisregels in de update van 12 november gelden onverkort.

Avonddiensten
Zolang de op 26 november jl. afgekondigde maatregelen gelden, kunnen onze (online) avonddiensten geen doorgang vinden. Ook verplaatsen naar de middag is helaas geen optie. Wees welkom in de ochtenddienst; daar is voldoende plaats.