Communicatie


Belangrijke mededelingen ontvangen?

Met enige regelmaat worden er belangrijke mededelingen vanuit de gemeente gedeeld via de mail. Denk hierbij bv. aan overlijdensberichten. Als u geen e-mailadres heeft doorgegeven aan het kerkelijk bureau ontvangt u deze e-mails niet. Wij kunnen ons echter voorstellen dat u juist in deze tijd op de hoogte wilt blijven van wat er in de gemeente gebeurt. Wilt u worden opgenomen in de mailinglijst? Stuur dan uw mailadres aan communicatie@ngkdeontmoeting.nl en naar kb@ngkdeontmoeting.nl


Kies het juiste (sub)logo

Het nieuwe beeldmerk van NGK De Ontmoeting, dat op zondag 21 september 2014 officieel gelanceerd is, bestaat uit een hoofdlogo en vijf varianten. Deze vijf sublogo’s zijn bedoeld om in het ‘woud van activiteiten’ in en rond onze gemeente, enige helderheid te scheppen. Organiseer jij activiteiten en communiceer je daarover? Kijk dan hieronder welk logo bij jouw activiteit hoort en download ‘m direct in -jpg of -pdf-formaat (drukwerk).

 

LOGO_NGK_DE ONTMOETING_HARTVOORGODHARTVOORMENSEN


Communicatie

Communicatie is het smeermiddel voor een organisatie. Zeker nu NGK De Ontmoeting groeit is het belangrijk dat overzicht geboden wordt.

 

Sinds september 2016 is daarom een communicatieteam actief dat nauw samenwerkt met het dagelijks bestuur van NGK De Ontmoeting. Bedoeld als overkoepelend geheel voor alle vormen van interne- en externe communicatie.

Bij elke activiteit is het belangrijk om even te bedenken: hoe gaan we hier over communiceren? Wat is daarvoor nodig? Voor advies en hulp bij de uitvoering is het team Communicatie van NGK De Ontmoeting beschikbaar. Dit team, dat momenteel bestaat uit Gerdienke Fennema en Jolanda Ederveen, assisteert in bijvoorbeeld het verzorgen van een mailing of het maken van een plan-op-maat. Ook dient het team als adviesorgaan voor de kerkenraad in de verspreiding van boodschappen. Verder bevordert men de interactie tussen alle bestaande communicatiekanalen als bijvoorbeeld website en kerkblad. Voor externe partijen als media vormt het team ook het eerste aanspreekpunt.