Terug naar overzicht

Actie ‘Geef warmte door’

Ongeveer 1700 gezinnen in de gemeente Barneveld lijden aan energie-armoede. U niet?

Woont u in een redelijk nieuw huis en heeft u de compensatie van (gemiddeld) € 400 eigenlijk niet nodig? Stort dan (een deel van) de compensatie in een ‘warmtefonds’.De uitvoering is eenvoudig:Stort (een deel van) de compensatie op rekening: NL66ABNA 0468 4171 25 t.n.v. Protestantse Gemeente Barneveld onder vermelding van:Ik geef warmte door.
In alle kerken ligt ook een folder.Mochten er vragen zijn, neem dan gerust contact op met de diaconie.

Meer informatie kunt over deze actie kunt u ook lezen in het kerkblad van juli / augustus en op de website van het diaconaal netwerk.