Terug naar overzicht

Waarom De Ontmoeting op ontdekkingsreis is gegaan

NGK De Ontmoeting is dit najaar met de hele gemeente op ontdekkingsreis gegaan. Huh? Reis? Jazeker: het gaat om een actieve zoektocht naar wie we als kerk (willen) zijn.

Aanleiding is onder meer het gegeven dat ds. Henk van der Velde in juli 2023 met emeritaat gaat, maar ook: wat heeft ‘corona’ gedaan met onze gemeente afgelopen tweeënhalf jaar? En: hoe kan het dat het steeds ingewikkelder wordt mensen te vinden voor taken in de gemeente?

De kerkenraad heeft vlak voor de zomer de werkgroep Ontdekkingsreis ingesteld om het zoekproces te begeleiden. Echter, dit is geen ‘excuusgroep’ van gemeenteleden om maar niet mee te hoeven denken. Nadrukkelijk alle leden van de kerk wordt gevraagd actief mee te denken. Zo is op 17 oktober een eerste inspiratieavond gehouden voor leden die een rol hebben in de kerk of daar naar verlangen. Dat werd een geslaagde ontmoeting met zo’n zestig betrokken leden. Het vervolg staat nu gepland voor zondag 13 november, waarop alle leden van 15 jaar en ouder samen een enquête zullen invullen. Dit is een nulmeting om te kijken waar we nu als gemeente staan.

De uitkomsten zullen in februari volgend jaar worden teruggekoppeld naar de gemeente, waarna opnieuw ruimte is voor gesprek. Op deze manier heeft de kerkenraad uiteindelijk (hopelijk) voldoende input om in het voorjaar van 2023 toekomstbestendige beslissingen te nemen, die groot draagvlak kennen. De werkgroep roept op het proces geregeld in gebed mee te nemen. Heeft u vragen of opmerkingen? Benader gerust de leden van de werkgroep. Dit zijn Christel van Lunsen, Erik Jan Smits, Ton Veldhuizen, Hans-Lukas Zuurman, Heidi van der Kruijf en Reinier Drop.