Terug naar overzicht

Update Corona maatregelen

Lieve broers en zusters van NGK De Ontmoeting,

Sinds vandaag, 29 september 2020, 18:00 uur gelden nieuwe maatregelen van de landelijke overheid om de verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Vanavond heeft het moderamen nagedacht over wat de invloed van deze nieuwe maatregelen is op ons gemeente-zijn.

Binnen enkele dagen verwachten we van de lokale overheid, de Gemeente Barneveld in samenwerking met de veiligheidsregio, een nieuwe verordening die ingaat op de jongste maatregelen. Wat de lokale overheid besluit, is dus nu nog niet bekend.

Als kerkbestuur hebben wij nu al enkele aanwijzingen en adviezen die wij hieronder uitwerken. Wij beseffen dat we hier mogelijk afwijken van de landelijke regels, maar wel binnen de uitzonderingen die voor ons als christengemeente geldig blijken.

Waarom doen we dit dan nu al? We hopen hiermee richting en duidelijkheid te geven. De achtergrond van deze uitwerking is volgens de richtlijn van de overheid: het belijden van een godsdienst of levensovertuiging.
Jongeren 0 – 18 jaar

· In overleg met en op advies van de Jeugdraad kunnen alle groepen voor kinderen en jongeren tot 18 jaar ongewijzigd doorgang vinden.

· Het is belangrijk dat leiders en mentoren zich veilig voelen om hier aan mee te werken. Als deze veiligheid er niet is, kan de groep niet starten.

· De afstands- en hygiënemaatregelen worden in acht genomen bij al deze bijeenkomsten.

 

Volwassenen vanaf 18 jaar – binnen

· Groepen tot maximaal 30 personen, inclusief kinderen tot 13 jaar, kunnen bij elkaar komen mits de afstands- en hygiënemaatregelen in acht worden genomen. Denk hierbij aan bv. de ontmoetingspunten en de groeigroepen.

o Voorbeeld 1: als de ruimte binnen niet meer dan 2 bezoekers kan huisvesten, zal dit aantal van 2 bezoekers het maximum zijn;

o Voorbeeld 2: als de ruimte binnen wel 20 bezoekers kan huisvesten, dan is dit dus mogelijk.

· Groepen vanaf 30 personen, inclusief kinderen tot 13 jaar, mogen zonder overleg met en akkoord van het moderamen niet bij elkaar komen. Graag gaan we in dit geval in overleg met de initiatiefnemers om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Het doel hiervan is om gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen.

 

Volwassenen vanaf 18 jaar – buiten

· Dezelfde regels als voor “binnen”, maar dan geldt een maximum aantal van 40 personen, inclusief kinderen tot 13 jaar.

De hiervoor genoemde uitleg geldt ook voor huisbezoeken en andere pastorale ontmoetingen. Neem de afstands- en hygiënerichtlijnen altijd in acht.
Iedere bezoeker moet zich altijd veilig voelen, waar die ook deelneemt, aan welke bijeenkomst dan ook, binnen NGK De Ontmoeting.

Als er aanvullende richtlijnen komen van de lokale overheid die invloed hebben op bovenstaande dringende adviezen, dan volgt een aanvullend bericht.

Laten we het doel van de maatregelen in dit alles voor ogen houden. Het doel is om de verdere verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Als leden van NGK De Ontmoeting ondersteunen wij dat doel.

Tenslotte bidden we God om leiding en wijsheid in deze bijzondere periode.

 

Namens de kerkenraad van NGK De Ontmoeting,

Albert Reijersen, voorzitter van de kerkenraad