Terug naar overzicht

Persoonlijke voorbede

Persoonlijke voorbede ook nu mogelijk

In deze bijzonder tijd van online diensten, toenemende spanning en eenzaamheid is het extra belangrijk om met elkaar in contact te blijven en voor elkaar te bidden. Daarom blijft het gebedsteam beschikbaar voor Persoonlijke Voorbede. Dit kunnen doen we via telefoon of Whatsapp.

Hoe?
Iedereen die hier van gebruik wil maken kan dit kenbaar maken door:

Een email te sturen naar persoonlijkevoorbede@ngkdeontmoeting.nl met daarin:

  • Naam
  • Telefoonnummer
  • Voorkeur voor gebed via telefoon of Whatsapp
  • Eventueel gewenst tijdstip (mag direct na de dienst, maar mag ook op een ander tijdstip)

U zult vervolgens op het aangegeven tijdstip worden gebeld door twee leden van het gebedsteam en vervolgens kan in een driegesprek gebeden worden.

Wennen
We kunnen ons voorstellen dat dit een beetje raar kan voelen en voor ons als gebedsteam is het ook wennen. Toch willen we hier graag voor beschikbaar zijn omdat we denken dat het juist nu belangrijk is om samen bij God te komen en onze nood aan Hem voor te leggen.

Vertrouwelijk
We willen hierbij opnieuw benadrukken dat alles wat wordt gedeeld in het gebed en het gesprek eromheen vertrouwelijk blijft. En mocht u wel gebed willen, maar liever niet in deze vorm, dan kunt u uiteraard ook contact opnemen met uw pastoraal medewerker of kringouderling.
Laten we, op welke manier dan ook, blijven bidden met en voor elkaar!