Terug naar overzicht

Op afstand met elkaar verbonden

‘Met een kopje koffie op de bank. Zo maken wij tegenwoordig de kerkdienst mee. Het is wennen, maar toch zouden we het niet willen missen.” Ontmoeting met God en met elkaar staat centraal in onze gemeente. In deze tijd van corona kunnen we elkaar niet live ontmoeten. Maar nu er een beroep op onze creativiteit wordt gedaan, ontstaan er nieuwe vormen van verbondenheid.

De basis is de zondagse online kerkdienst waar we elkaar ontmoeten rondom Gods Woord. Voor kinderen is er De Henkieshow. Daarnaast organiseert In His Presence twee keer per maand een bijeenkomst op zondagavond.

Albert Reijersen: “De kerkenraad vindt het belangrijk dat we elkaar als gemeente blijven opzoeken. Onze naam zegt het al: NGK De Ontmoeting. Alleen door ontmoeting versterken wij elkaar en kunnen wij ons richten op de wereld om ons heen. Juist in deze tijd van sociale inperkingen kun je je opsluiten. Maar de Geest leert ons wegen te zien die we niet met het blote oog zien. Zo zien we elkaar op een andere wijze, zo ontmoeten we elkaar opnieuw.”

Onze predikanten zoeken nieuwe mogelijkheden om met gemeenteleden in contact te komen. “Ik heb de afgelopen vier weken viermaal een pastorale brief gestuurd naar al onze senioren,” meldt ds. Henk van der Velde. En vanuit het ijskoude Zeumerse water maakte ds. Reinier Drop een filmpje voor de jongeren. Vanaf nu (week 17) is er in scipio wekelijks een nieuwsbrief van één van onze dominees te vinden.

Ook in de verschillende kringen wordt er volop met elkaar meegeleefd. Via what’s app worden contacten onderhouden en bemoedigingen uitgewisseld. “Ik vind het mooi om te zien dat het contact via de app-groep de kring eigenlijk groter en meer betrokken heeft gemaakt. Toch groei ondanks het elkaar niet kunnen ontmoeten!” aldus één van de coördinatoren. Uit andere kringen komen soortgelijke geluiden. “Er wordt goed naar elkaar omgezien en dat is juist in deze tijd zo nodig.” Boodschappen worden voor elkaar gedaan; kaartjes gestuurd; bloemen, koekjes en chocolade uitgedeeld; door de ramen naar elkaar gezwaaid; bemoedigende boodschappen met stoepkrijt voor de deur geschreven.

Veel (jongeren)groeigroepen ontmoeten elkaar online. “We hebben juist in deze tijd heel veel contact met elkaar. We bidden voor elkaar en voor gemeenteleden, gezinnen of collega’s. We delen bemoedigingen en Gods woord met elkaar, vragen aan elkaar voorbede.”

Eén van onze gemeenteleden verwoordt het zo: “Verbinding is waar het nu volgens mij om draait. Verbinden met elkaar en verbinden met God, alles verandert om ons heen, maar Hij verandert niet. Hij is er altijd.