Terug naar overzicht

UPDATE – Belangrijke mededeling(en) i.v.m. het coronavirus!

Update corona maatregelen NGK De Ontmoeting 16 maart

Na de nieuwe maatregelen vanuit de overheid geeft de kerkenraad van NGK De Ontmoeting het volgende dringende advies om alle bijeenkomsten in onze gemeente, in ieder geval tot en met 6 april, vanaf nu af te gelasten. Dan gaat het o.a. om (jeugd)groeigroepen, vergaderingen van commissies en teams, en kringbijeenkomsten. 

We realiseren ons heel goed dat dat een groot gemis is voor onze gemeenteleden. Ontmoeten is immers een van de kernwaarden van onze gemeente. We stellen daarom voor dat iedereen zoveel mogelijk gebruik maakt van digitale mogelijkheden om de ontmoeting onderling, zij het in een andere vorm, in stand te houden. Daarvoor stellen wij het volgende voor:

– Start een Whatsapp-groep voor de kringen waarin je elkaar op de hoogte kunt houden

– Vergader of overleg per telefoon, Whatsapp, Skype, FaceTime, conference call of soortgelijke voorzieningen

– Via Facebook is een besloten groep opgericht voor leden van onze gemeente waarin we elkaar, gemeentebreed kunnen ‘ontmoeten’. De groep is bedoeld om elkaar te bemoedigen en bij te staan. Zoek op Facebook naar NGK De Ontmoeting en wordt lid. Mocht het niet lukken, dan kun je altijd een mail sturen naar communicatie@ngkdeontmoeting.nl

Verdere eventuele updates zullen op onze site: www.ngkdeontmoeting.nl worden gedeeld. Wilt u op de hoogte blijven, bekijk dan dagelijks deze pagina.

Het zijn onzekere en bijzondere tijden. Maar we houden ons vast aan het Woord van God. In 2 Timotheüs 1 vers 7 staat: “God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.” Vanuit die Geest willen we, vertrouwend op God, ook in deze tijd hoopvol leven.

De kerkenraad roept de gemeente op om te bidden voor gezondheid en bescherming voor ons allen en de wereld om ons heen. Daarnaast bidden we dat we als gemeente weer samen mogen komen met Pasen. We leven in vertrouwen op onze Heer en Heiland.

 

NGK De Ontmoeting gelast kerkdiensten en activiteiten voor de komende drie weken af. 

In lijn met de richtlijnen van het RIVM heeft de kerkenraad van NGK De Ontmoeting besloten om alle erediensten en andere activiteiten af te gelasten voor de maand maart. De gezondheid en het welzijn van onze leden en gasten is van het grootste belang. Daarom volgen we deze maatregelen, alhoewel zeer ingrijpend, op.

Het is de komende zondagen mogelijk om een dienst van onze eigen predikant, in samenwerking met ons combo, via een videoverbinding te volgen. Deze dienst is te zien via de site van onze kerk: www.ngkdeontmoeting.nl Op zondagmorgen om 10.00 uur gaan we live. Uiteraard is het ook mogelijk om de dienst ook op een later tijdstip terug te kijken en te luisteren. Voorzitter van de kerkenraad Albert Reijersen: “Het zijn bijzondere omstandigheden. Het vaste moment van samenkomst missen we voor de komende drie weken. We zijn blij dat we een alternatief kunnen aanbieden via onze site.”

Het RIVM schrijft voor bezoek aan kwetsbare mensen te beperken. Daarom zullen er de komende drie weken geen pastorale bezoeken worden afgelegd aan kwetsbaren, ouderen en zieken. Uiteraard zijn de predikanten, ouderlingen en pastoraal werkers per mail of telefoon bereikbaar. Ds. Henk van der Velde roept op: “Laat iedereen omkijken naar twee of drie mensen uit je kring om even extra aandacht aan te geven via een appje, mail of een telefoontje.”

Kerkelijke bijeenkomsten in een klein verband, huiskring of (jeugd)groeigroepen, kunnen voor nu doorgaan. De bijeenkomsten van InHisPresence, de Schatgravers en Escape worden afgelast. Voor vragen kunnen mensen zich wenden tot hun kringouderling. Meer informatie is ook te vinden op de site.

EXTRA

  1. De collecte kan in de maand maart niet in de samenkomsten, maar u kunt thuis met de Givt app uw gift regelen. U kunt de Givt app downloaden in de App store, Google Play of ga naar www.givtapp.net/download (klik hier voor een korte handleiding.)
  2. Bijeenkomsten in huiskamers en kleine groepen van max. 10 personen worden niet afgelast, maar aan alle deelnemers wel het dringende verzoek de richtlijnen van de RIVM te volgen.