Terug naar overzicht

Contact

Als u/jij contact wilt opnemen met ons, welkom! Voor vrijwel alle algemene, praktische vragen over het reilen en zeilen in NGK De Ontmoeting, perscontacten etcetera, mail naar communicatie@ngkdeontmoeting.nl

Wil je wijzigingen doorgeven in je adresgegevens? Stuur dan een mail naar kb@ngkdeontmoeting.nl Let op: alleen naar dit adres graag !

Kopij voor de website kan gemaild worden naar webredactie@ngkdeontmoeting.nl. Het kerkblad ontvangt bijdragen graag via kerkblad@ngkdeontmoeting.nl.

Heeft u/heb jij liever rechtstreeks contact met een van onze predikanten? Dat kan ook!

Ds. Henk van der Velde (Voorthuizen) is te mailen via henkvdvelde1@gmail.com
Ds. Reinier Drop (Barneveld) is te mailen via r.drop@ngkdeontmoeting.nl

Tijdens diensten zijn de kosters bereikbaar op telefoonnummer 06 – 8343 2251.