Terug naar overzicht

Gebedspastoraat beschikbaar in onze gemeente.

Ken je dat? Als je terugdenkt aan je leven komt telkens die ene gebeurtenis of die ene persoon die je verwond heeft boven. Of je worstelt al een hele tijd met zonden in je leven en komt er maar niet los van. Of steeds is er een stemmetje in je hoofd dat zegt dat je niet goed genoeg bent, dat jij toch nooit een kind van God kunt zijn, als ‘ze’ eens wisten.

Soms heb je als mens te maken met dingen in je leven die je behoorlijk dwars zitten of waar je last van hebt in je dagelijks leven. Dan kan het heel fijn en heilzaam zijn om dit samen met broers en zussen bij God te brengen. Vanuit het pastoraat in onze gemeente is er nu mogelijkheid om dit te doen door gebruik te maken van gebedspastoraat.

Wat is gebedspastoraat?

Gebedspastoraat is bidden met mensen in de kracht van de Geest. Het is een vorm van pastoraat waarin een team van twee personen ruim de tijd neemt voor gebed met jou. Dat gebeurt in de vorm van gesprek, gebed, stilte, luisteren naar God.  Daarbij zijn we vooral verwachtend en willen we open zijn voor het werk van de Heilige Geest. De bidders zullen voor jou bidden. Soms is het goed een paar keer bij elkaar te komen. De bedoeling is om zaken die mensen dwarszitten voor Gods aangezicht te brengen. Gebedspastoraat is gericht op groei in je relatie met God en Zijn doel met je leven.

Wat is het verschil met het gebruikelijke pastoraat?

Het verschil met gebruikelijk pastoraat is de ruimte voor stilte en gebed. Er wordt uitdrukkelijk gezocht naar de leiding van de Heilige Geest in het gebed (Ef 6:18) en gebruik gemaakt van de gaven van de Geest tot opbouw van degene die voor zich wil laat bidden (1Kor 12-14). De verwachting is in de naam van de Heer en zijn aanwezigheid. We bidden met een open bijbel en zoeken naar God (Jac  1:5, 4:8) vanuit het geloof dat God door gebed heil en zegen wil brengen, tot opbouw van de relatie met God.

Lost gebedspastoraat mijn probleem op?

In eerste instantie zoeken we niet naar de oplossing van een probleem maar een versterking in de relatie met God. Dat wat je dwars zit wordt in het licht van God gebracht. Thema’s die vaak aan bod komen zijn wonden die je hebt opgelopen in je leven, zaken of tegenkrachten waar je misschien aan gebonden bent of zonden. Er is aandacht voor je identiteit als nieuwe schepping en kind van God vanuit het werk van Christus. Het is een pastorale manier om open te staan voor het nieuwtestamentische werk van Gods Geest.

Wat gebeurt er met wat ik deel?

Zorgvuldigheid is een zeer belangrijke voorwaarde. Als gebedsvrager ben je kwetsbaar en vertrouw je jezelf in zekere mate toe aan de bidders. De mensen in het team zijn geschoold in gebedspastoraat. Bovendien zijn zij als pastoraal medewerker in onze gemeente bevestigd, waarbij geheimhouding wordt beloofd. Wat er in het gebedspastoraat is gedeeld blijft daar.

Als gebedsvrager bepaal je zelf wat wel en niet gebeurt. De bidders zijn dienstbaar aan jou en staan naast je. Ze zijn geen hulpverlener, maar broer/zus die je pastoraal willen bijstaan op je weg met God.

Hoe lang duurt gebedspastoraat?

Dat kan verschillen van één ontmoeting van anderhalf of twee uur tot meerdere keren waarop men bij elkaar komt. Het is geheel afhankelijk van wat er in de ontmoetingen naar voren komt. En van wat de aanvrager wil.

Hoe kan ik hier gebruik van maken?

Gebedspastoraat vraag je aan bij één van de coördinatoren. In onze gemeente zijn dat Alie Luigjes en Ton Veldhuizen. Eén van hen zal een gesprek met je hebben om een indruk te krijgen van de wederzijdse verwachtingen. Op basis daarvan worden twee bidders gezocht die de verdere afspraken met jou maken. Op elk moment kun je aangeven dat het genoeg is.

 

Hoe is gebedspastoraat in de bijbel terug te vinden?
Vanuit de Bijbel komt de opdracht van Jezus en de apostelen naar ons toe om voorbede te doen voor alle heiligen, om de zieken te genezen, demonen uit te drijven (vgl. Mat 10:8 en Luc 10:8-9 met Marc 16:17-18), de zieken te zalven (Jac 5:14-16), om de gaven in praktijk te brengen (1 Kor 12-14) en met elkaar in Jezus’ naam eenparig te bidden (Mat 18:19-20). Paulus zegt “Jaag de liefde na en streef naar de gaven van de Geest, vooral die van profetie.” (1 Kor 14:1) en ‘laat u bij het bidden leiden door de Heilige Geest’ (Ef 6:18). Dit alles mag een plek krijgen met als doel en onder de voorwaarde dat het tot opbouw is van de gemeente (1 Kor 12:4-11). Het toepassen en vormgeven van de bediening van de gaven en werkingen van de Geest door de gemeente, het pastoraat, en het gebed, vraagt in elke tijd om een vorm die past bij de tijd en die tot stand komt in liefde en bezonnenheid. De gaven moeten goed beheerd te worden en mogen niet worden verwaarloosd of geminacht (1 Pt 4:10).
Gebedspastoraat is een vorm waarin deze opdrachten en gaven in de praktijk gebracht worden. Deze vorm is inmiddels beproefd in onze tijd, in onze westerse cultuur en in onze kerken.

We bidden en hopen van harte dat het gebedspastoraat een krachtige versterking zal zijn tot opbouw van de gemeente. Heb je nog vragen? Stel ze aan Alie Luigjes of Ton Veldhuizen.