Terug naar overzicht

Nieuwe Paaspakketactie voor partnergemeente Oase

NGK De Ontmoeting is partnergemeente van Oase voor Nieuw West in Amsterdam. Een kleine en jonge gemeente met een grote missie voor de wijk en haar bewoners. Met Pasen (en straks ook weer met Kerst) doet OASE voor een aantal bewoners in de wijk iets extra’s. En onze gemeente kan daaraan meehelpen door een Paaspakket samen te stellen.

 
,,Vanuit OASE hebben we veel contact met mensen die nooit naar een kerk gaan”, meldt de partnergemeente. ,,Velen van hen komen af en toe eens langs bij OASE. We proberen het contact zo goed mogelijk te onderhouden. Door twee keer per jaar cadeaus uit te delen, proberen we mensen te laten weten dat we er blijvend voor hen willen zijn. We hebben regelmatig contact met mensen in de wijk die moeten rondkomen van een minimum-inkomen. Om hen te bemoedigen vinden we het fijn om cadeaus uit te delen. Met Pasen en Kerst proberen we zoveel mogelijk wijkbewoners uit te nodigen om eens naar de kerk te komen. We bieden hen zo de kans om met het evangelie in aanraking te komen. Iedereen die een cadeau ontvangt, ontvangt daarbij ook een uitnodiging voor de Paas-bijeenkomst of Kerstbijeenkomst”.
 
OASE deelt dus in de weken voor Pasen cadeau pakketten uit aan mensen in de wijk. Deze pakketten bekostigt OASE in beginsel zelf. Dat is gezien haar financiële situatie bijzonder, want eigenlijk ontbreken de financiële middelen ervoor.
 
Ook daarom biedt deze actie ons als gemeente een uitgelezen kans om ons een echte partner voor OASE te tonen en ons geloof in de opgestane Heer concreet te maken. Met elkaar willen we zorgen voor het vullen van 60 cadeau pakketten.
 
Helpt u mee? Het zou fantastisch zijn als iedere groei- of bijbelstudiegroep tenminste 1 tas (big shopper) zou kunnen vullen met houdbare producten. Daarnaast hopen we op enthousiaste gemeenteleden die zelf of samen met anderen een tas willen vullen (er wordt een instructie met vulsuggesties bijgeleverd). Met het vullen van een tas is ongeveer een bedrag van € 20 – € 25 gemoeid.
 
De komende weken leest u er meer over via de beamer, website en via de gemeentegroeigroep, als u daarvan deel uitmaakt.

Alvast wat belangrijke gegevens:

  • De werkgroep OASE zorgt voor de tassen die gevuld moeten worden; op zondag 10 maart kunt u na de dienst een tas meenemen;
  • Vergeet dan ook de instructie niet: daarin is aangegeven wat er in de tassen gedaan kan worden;
  • Lever de gevulde tas op 17, 24 of 31 maart weer in voor of na de kerkdienst. U kunt de tas ook de week voor 24 maart inleveren bij Christian Huising of Esther Wolting

Vragen? Mail naar oase@ngkvoorthuizenbarneveld.nl