Terug naar overzicht

5 manieren om Gods leiding te ervaren

Ds. Reinier Drop sprak tijdens de jongerendienst ComeTogether over Gods leiding in je leven. Hoe doet Hij dat? Stuurt Hij briefjes uit de hemel? De dienst is terug te luisteren via DienstGemist. De predikant introduceerde tijdens zijn preek vijf manieren om te zoeken naar Gods leiding. Hieronder staan ze nog een keer opgesomd.

 
1. Lees de Bijbel regelmatig.
2. Stel je hart open voor wat de Heilige Geest wil laten zien.
3. Wees wijs en gebruik je van God gekregen gezonde verstand.
4. Benut advies van medegelovigen. En toets: Is het bijbels, gaat er liefde vanuit en brengt het vrede in je hart?
5. Wees alert op Zijn leiding door omstandigheden heen (vaak goed te zien door eens terug te kijken)