Terug naar overzicht

Korte film over scheuring en herstel NGK/GKv

Het proces van hereniging van de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) en de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt (GKv) is verbeeld in een ultrakorte film die in alle betrokken kerken getoond mag worden.

 
‘Het filmpje vertelt het verhaal van onze kerken, hoe ze uit elkaar gingen, maar ook elkaar weer aan het vinden zijn’, meldt de Regiegroep op haar website. De Regiegroep stuurt het proces van samengaan. ‘Dit filmpje is bedoeld voor alle gemeenten van GKv en NGK en wil het verlangen dat beide kerken drijft verwoorden en onder de aandacht brengen. We hebben alle gemeenten gevraagd de korte film in de dienst van zondag 4 november te laten zien om bekendheid te geven aan het proces. Deze zondag wordt er in veel kerken stilgestaan bij en gebeden voor kerkelijke eenheid. Zo willen we God samen danken voor wat er al plaatselijke gebeurt en bidden voor de voortgang van de hereniging.’ Vanuit onze gemeente is Ad de Boer betrokken bij het eenwordingsproces. Hij is lid van de Regiegroep. Wat het voor onze gemeente op termijn betekent is nog niet duidelijk. Wel wordt al geruime tijd hartelijk samengewerkt tussen GKv De Burcht in Barneveld en NGK De Ontmoeting. Voorbeelden zijn het initiatief Kerk aan het Plein, elke zondag om 10.00 uur in ons kerkgebouw aan de Hoofdstraat in Voorthuizen en kanselruil.

Korte film over herenigingsproces GKv en NGK from LPB media on Vimeo.

Laat een reactie achter