Terug naar overzicht

Toelichting op jaarthema “Hart op de tong”

Hart op de tong is het jaarthema dit jaar in NGK De Ontmoeting. Onder die noemer bespreken we diverse Psalmen. Dat zorgt voor een doorgaande lijn in de prediking via zestien themadiensten. Bij elke themadienst wordt groeigroepmateriaal gemaakt.

 
De keuze voor de Psalmen is niet toevallig, die gaan namelijk over het hart van ons geloof in allerlei omstandigheden. We verlangen ernaar dat deze oude liederen, door de prediking en bespreking ervan, gaan resoneren in ons eigen hart. Ons doel is dat ze, door Gods Geest die erin spreekt, ons zo raken dat het wordt tot een lied op onze tong. Zing voor de HEER een nieuw lied, zegt Psalm 98: 1. Dat kan betekenen dat we nieuwe liederen zingen die in onze tijd zijn geschreven en van muziek voorzien. Het kan ook betekenen dat we ons oude liederen eigen maken en ze zo zingen dat het een actuele uitdrukking is van ons eigen geloof. Dan verbindt het ons met Gods volk in alle eeuwen en via de psalmen met gelovigen die duizenden jaren geleden leefden.
Want de psalmen vormen het oudste liedboek van Israël en van de Kerk. Naast de oude berijmingen zijn er vandaag diverse hertalingen en modernere melodieën die we samen gaan verkennen. De psalmen zijn geschreven vanuit allerlei levenssituaties die nog herkenbaar zijn voor ons. Er zijn dankpsalmen en lofliederen op Gods schepping en Zijn grote daden; er zijn ook klaagzangen, gebeden en psalmen die diepe wanhoop en pijn vertolken. In deze liederen die ons door Gods Geest zijn gegeven tref je vaak meerdere dimensies van betekenis aan. In verschillende fasen van je leven spreken ze je weer anders aan en krijgen ze een nieuwe relevantie. De psalmen zijn te gebruiken en te zingen op allerlei manieren. Er zijn mensen die de psalmen associëren met het jasje van de oude Geneefse melodieën en die liever kiezen voor een modern loflied. Juist daarom zijn er in ons land de afgelopen jaren diverse pogingen gedaan om de psalmen qua taal en melodie actueel en relevant te maken. Google maar eens op Psalmenproject, op de Nieuwe Psalmberijming of op Psalmen voor Nu. We hopen dat dit jaarthema jong en oud aanspreekt en zo voor verbinding zorgt tussen de generaties, omdat het gaat om de HEER die ons verbindt.

Door één van onze jongeren is een logo ontworpen bij het jaarthema Hart op de tong. Het spreekwoord ‘Waar het hart vol van is, loopt de mond van over’ geeft aan waar het om gaat bij dit jaarthema en dat is prachtig weergegeven in het logo. Wist u dat dit spreekwoord van Jezus afkomstig is? In Lukas 6: 45 zegt Jezus: ‘Een goed mens brengt uit de goede schatkamer van zijn hart het goede voort, maar een slecht mens brengt uit zijn slechte schatkamer het kwade voort; want waar het hart vol van is daar loopt de mond van over.’ Dat sluit mooi aan bij ons jaarthema!

Jezus heeft ook gezegd dat liefde voor God en voor onze naaste de samenvatting is van heel Gods wil. Daarom is het zo mooi dat het logo niet slechts verwijst naar je eigen hart maar dat die hartjes als vlinders de wereld ingaan. Ontdekte je al hoe in de hartjes van dit jaarthemalogo het gemeentelogo van NGK De Ontmoeting terugkomt? Gods Woord wil altijd realiteit worden in onze onderlinge relaties. We hopen dat dit het gevolg is van onze bezinning rond dit jaarthema: dat we persoonlijk en samen meer en meer door de HEER worden ingeschakeld.

Klik hier voor de centrale informatiepagina van het project Hart op de tong.