Terug naar overzicht

Een veilig klimaat binnen de gemeente

De kerk behoort een veilige plaats te zijn en gelukkig ervaren veel mensen die veiligheid ook. Toch is veiligheid niet vanzelfsprekend. Ook in onze kerken komt misbruik in pastorale relaties voor.

Samen met andere kerken is daarom de stichting Meldpunt Misbruik in Pastorale Relaties opgericht. Met als doel slachtoffers van misbruik te informeren en te begeleiden. Tegelijk wil het Meldpunt informatie en advies geven om misbruik te voorkomen. In onze gemeente zijn veel gemeenteleden, die een kerkelijke functie bekleden. Zij zullen in hun (pastorale) contacten zorgvuldig het evenwicht moeten bewaken tussen betrokkenheid tonen en afstand bewaren.

Omdat wij een jonge gemeente zijn, werken veel mensen in het jeugdwerk. Ook hierbinnen is een veilig klimaat noodzakelijk. Daarom ligt de prioriteit bij Veilig Jeugdwerk en is preventie van seksueel misbruik belangrijk.

Het komende seizoen zal hier veel aandacht aan besteed worden. Voor de jeugd/jongeren is er daarom een aparte vertrouwenspersoon benoemd: Mirjam Bos. Naast haar is Mieneke Broekhuizen vertrouwenspersoon voor de gehele gemeente.

Je kunt met hen contact opnemen. Zij zijn opgeleid tot vertrouwenspersoon en zullen zorgvuldig en discreet omgaan met vertrouwelijke informatie. De gegevens van Mirjam Bos: e-mail (ivp-vrouw@ngkdeontmoeting.nl) en van Mieneke Broekhuizen: e-mail ( ivpvrouw@ngkdeontmoeting.nl).

Ook is het mogelijk om contact op te nemen met het Meldpunt Misbruik, ook als je liever anoniem blijft. Kijk op: www.meldpuntmisbruik.nl. Mail naar: info@meldpuntmisbruik.nl Bel naar: Vertrouwenspersoon: 06-81080117 (ma-vrij 9.00-17.00 uur) Preventie en voorlichting: 06-20054452 (di-vrij 9.00-17.00 uur)