Terug naar overzicht

Bijbelcursus: In tien sprongen door het Oude Testament

NGK De Ontmoeting en Gerformeerde Kerk Vrijgemaakt De Burcht starten dit seizoen met een gezamenlijke bijbelcursus in Barneveld. De predikanten van de samenwerkende gemeenten behandelen de hoofdzaken uit het Oude Testament in vogelvlucht en bespreken dit met de deelnemers. Doel is meer oog krijgen voor de grote lijnen in de Bijbel.

 

Deelnemende predikanten namens de vrijgemaakte kerk zijn Atze Buursema en Gerard de Kimpe. In NGK De Ontmoeting betreft het Reinier Drop en Henk van der Velde. De cursus wordt globaal om de twee weken gegeven met pauzes in de advents- en veertigdagentijden.
Het is de bedoeling om steeds op een woensdagavond vanaf 20.00 uur te starten en vóór 22.00 uur af te ronden. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar en de planning is om beurtelings in het kerkgebouw De Burcht en de het kerkgebouw in Voorthuizen bijeen te komen. ‘Hoe we het precies doen hangt echter ook af van de deelnemers die zich opgeven. Elke predikant zal een eigen stijl hanteren, al is het wel de afspraak dat we naast een stuk uitleg ook ruimte laten voor interactie en gesprek’, meldt ds. Henk van der Velde.

Nieuwsgierig?

Wie meer wil weten kan de predikanten erover aanspreken of hieronder het totaaloverzicht van het programma bekijken. ‘Je kunt ook eens komen kijken en het is zelfs mogelijk om af en toe een graantje mee te pikken door er bij te komen wanneer bepaalde bijbelgedeelten aan de orde komen. We beginnen op 11 oktober in de Koppeling aan de Wencopperweg 18 in Barneveld met Atze Buursema als inleider.’ Aanmelden kan van tevoren via h.velde@upcmail.nl  of buursema.atze@gmail.com Welkom vanaf 19.45 uur!

Programmaoverzicht

Normaal gesproken beginnen we om 20.00 uur, maar wanneer de zalen tot 20.00 uur allen bezet zijn door jeugdactiviteiten kan het zijn dat iets later, om 20.15 uur begonnen wordt. Dat zal aan de deelnemers die zich opgeven tijdig worden doorgegeven. Koffie vanaf 19.45 uur.

  1. 11 oktober – Algehele inleiding – Atze Buursema – De Koppeling (Wencopperweg 18, Barneveld)
  2. 25 oktober – Genesis 1-11 – Henk van der Velde – De Burcht (Van Schothorststraat 24, Barneveld)
  3. 8 november – Genesis 12-50 – Gerard de Kimpe – Kerkgebouw Voorthuizen
  4. 22 november – Exodus tot en met Deuteronomium – Reinier Drop– De Burcht (Van Schothorststraat 24, Barneveld)
  5. 6 december – Jozua tot en met 2 Samuel – Henk van der Velde – Kerkgebouw Voorthuizen
  6. 10 januari – Koningen en Kronieken – Atze Buursema – De Burcht (Van Schothorststraat 24, Barneveld)
  7. 24 januari – Poëzie en wijsheid – Gerard de Kimpe – Kerkgebouw Voorthuizen
  8. 7 februari – Ezra tot en met Esther – Reinier Drop – De Burcht (Van Schothorststraat 24, Barneveld)
  9. 11 april – De Profeten I – Atze Buursema – Kerkgebouw Voorthuizen
  10. 25 april – De Profeten II – Henk van der Velde – De Burcht (Van Schothorststraat 24, Barneveld)

Cursusboek van ds. Jasper Klapwijk

Het cursusboek dat gebruikt wordt is van de hand van ds. Jasper Klapwijk die momenteel actief is als predikant van de Gereformeerde Vrijgemaakte Ichthuskerk in Den Haag. Hij schreef naast ‘Het goede nieuws uit het Oude Testament’ ook ‘Beter nieuws uit het Nieuwe Testament’ en ‘Basics van de Bijbel’. In dat laatste boek worden meer thematisch hoofdonderwerpen vanuit heel de Bijbel besproken. Ds. Klapwijk is zo’n 25 jaar predikant. Hij werkte de eerste 15 jaar op Curacao als dominee van de IglesiaReforma ( Gereformeerde kerk) van Curacao. In 2003 kwam hij met zijn gezin terug en werkte in een grote gemeente in het Groningse Winsum. In 2012 stapte hij over naar de Ichthuskerk in Den Haag. In de genoemde boeken staan ook verwerkingsvragen ter bespreking.