Terug naar overzicht

Jongerenreis Rwanda wordt reis naar Zambia

De aanvankelijk geplande reis van een groep jongeren van NGK De Ontmoeting naar Rwanda (Rusizi) kan niet doorgaan. Als alternatieve bestemming is nu Zambia gekozen. Het project Ontmoet Rusizi blijft echter gewoon intact.

 

Aanleiding voor de wijziging is de bekendmaking recent dat er verkiezingen zijn uitgeschreven in Rwanda, precies in de periode dat de jongeren zouden afreizen naar de streek Rusizi in Rwanda. Ter plekke zouden ze de lokale bevolking helpen met bouwprojecten.

Echter, van overheidsmedewerker, tot docent tot dorpshoofd: inwoners van het land zullen wekenlang met niets anders bezig zijn dan met verkiezingen en campagnes, zo is de verwachting. Het land ligt dan ‘plat’, ontdekt gemeentelid René Luigjes toen hij in januari afreisde naar Rwanda om de jongerenreis samen met hulporganisaties World Servants en Red een Kind verder vorm te geven. De begeleiders van de jongerenreis betreuren het dat de verkiezingen zo’n impact hebben op de reisplannen. En verplaatsen van de projectperiode bleek na overleg met de deelnemers geen optie.

 

Bouwen aan een band

De jongerenreis is onderdeel van het vorig jaar begonnen project Ontmoet Rusizi. Daarin heeft NGK De Ontmoeting zich via hulporganisatie Red Een Kind voor een periode van vier jaar verbonden aan de inwoners van Rusizi. Het grootste deel van de mensen leeft er in armoede. Er zijn veel gebroken gezinnen en getraumatiseerde ouders als gevolg van de volkerenmoord in 1994. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede. NGK De Ontmoeting schenkt geld en bouwt intussen aan een band met de Afrikaanse gemeenschap daar om elkaar te inspireren en bemoedigen.

 

Ontmoet Rusizi blijft intact

Het project Ontmoet Rusizi blijft gewoon intact. De jongerenreis valt er nu buiten, maar de vijftien jongeren en hun begeleiders gaan hun krachten nu inzetten in Zambia, zo is uiteindelijk in goed overleg met World Servants en Red een Kind besloten. Ook in Zambia is veel nood en kan de groep flink de handen uit de mouwen steken. ‘Het is natuurlijk jammer dat voor deze reis de extra dimensie met Rusizi en Red een Kind verdwijnt, maar gelukkig pakken de jongeren deze plotselinge verandering erg goed op’, meldt Mark Luigjes namens de begeleiders van de jongerenreis.

In de tussentijd blijft het plan bestaan om ook in Rusizi met hulp van jongeren nog een keer concreet aan de slag te gaan. De tot op heden ontvangen giften en opbrengsten van gehouden acties die specifiek voor de jongerenreis waren bedoeld worden nu gebruikt voor bekostiging van de plannen voor Zambia. Wat de jongeren daar precies gaan doen, wordt binnenkort bekendgemaakt.

 

Voor vragen en opmerkingen kan contact worden gezocht met onder andere Mark Luigjes via mark@intoday.nl en 06-20 475 475.