Terug naar overzicht

Jaarthema 2015/2016: Discipelschap

Discipelschap. Dat is het thema waar we ons in seizoen 2015/2016 mee bezighouden in NGK De Ontmoeting. Het thema valt uiteen in twee subthema’s: ‘Mooie mensen zoals Jezus’ (serie van ds. Wieb Dijksterhuis) en ‘Staan in de frontlinies’ (serie ds. Henk van der Velde).

 

‘Discipelschap’ > Staan in de frontlinies

Ds. Henk van der Velde zal tijdens het tweede deel van dit seizoen in een acht preken het subthema ‘Staan in de frontlinies’ behandelen. Hierin gaat het over onze verbondenheid met de wereldwijde gemeente van Christus en wat wij kunnen leren van christenen uit de vervolgde kerken. Over dit thema is bij het Evangelisch Werkverband in samenwerking met Open Doors een deelnemersboekje verschenen met zestien studies. Er is ook een gids met achtergrondmateriaal en filmpjes voor gespreksleiders beschikbaar, zodat groeigroepleden zelf de onderwerpen kunnen kiezen voor bespreking. Google voor meer informatie op ‘Staan in de frontlinies’. De preken en bijbehorend gespreksmateriaal zijn vanaf het moment van de start hieronder te downloaden.

Introductie jaarthema Discipelschap

‘Discipelschap’ > Mooie mensen zoals Jezus

Ds. Wieb Dijksterhuis houdt in het eerste deel van het seizoen diverse preken in het kader van het subthema ‘Karaktervorming’. Immers: als je meer op Jezus wilt lijken, loopt je tegen je eigen karakter op: ‘ik ben nu eenmaal niet zo’, hoor je dan al gauw. Maar is het mogelijk een ander mens te worden? De serie is gebaseerd op een prekenserie van Jos Douma. Voor het verdiepende gesprek erover in onze zogeheten groeigroepen, is het mogelijk om het bijbehorende boek ‘Je bent een mooi mens’ van Jos Douma aan te schaffen. Bij iedere preek zal hieronder gespreksmateriaal te downloaden zijn.   Preek 1: ‘Vrucht van de Geest’ (Galaten 5 vers 13-26) 

Preek 2: ‘Liefde = …’ (1 Korinthe 13 vers 1-8)

Preek 3: ‘Zelfbeheersing’  (Galaten 5 vers 16-25; 1 Korinthe 9 vers 24-27)

Preek 4: ‘Geloof’ (Hebreeën 11, 1-7; 2 Petrus 1, 3-8) 6 december 2015

Preek 5: ‘Geduld’ (Ex. 34, 1-10; 2 Petrus 3) 13 december 2015

Preek 6: ‘Vrede’ (Joh. 14, 22-31) 10 januari 2016

 

Doe mee met de groeigroep!

Zit je niet bij een groeigroep en wil je graag met anderen nadenken over het studiemateriaal dat bij de preken beschikbaar is gesteld? Je bent van harte uitgenodigd! Je kunt dit op eigen gelegenheid bespreken met een groeigroep, bijvoorbeeld doordat er bekenden van je in zitten. Je kunt ook een mail sturen naar gg@ngkdeontmoeting.nl. Er wordt dan een passende groeigroep voor je gezocht. Voel je vrij om zelf anderen uit te nodigen om zich bij jullie groeigroep aan te sluiten als je wilt uitbreiden. Wel graag de wijzigingen doorgeven via gg@ngkdeontmoeting.nl, op die manier blijft het overzicht van bestaande groeigroepen actueel.