Terug naar overzicht

Geboren: Yachin Chislon Wijkhuizen

Broeder en zuster Marco en Liesbeth Wijkhuizen zijn op zondag 3 mei verblijd met de geboorte van een zoon: Yachin Chislon. Yachin betekent ‘gemaakt door God’, Chislon ‘hoop en vertrouwen’.

 
Yachin is vier weken te vroeg geboren, maar is geheel gezond. Van harte gefeliciteerd namens NGK De Ontmoeting! Moeder en zoon zijn afgelopen dinsdag thuisgekomen.

 

yachin-vp