Terug naar overzicht

Prekenserie Mozes

Welkom op de webpagina van de prekenserie over Mozes die ds. Henk van der Velde dit seizoen houdt in onze gemeente. Hier vindt u meer toelichting op het thema, studiemateriaal en kunt u de gehouden preken nalezen.

 

LOGO_NGK_DE ONTMOETING_HARTVOORGROEI,,Het bijbelboek Exodus is één van de belangrijkste Bijbelboeken. Het verhaalt over de bevrijding van Gods volk uit de slavernij. Het gaat over hun reis door de woestijn en over de verbondsluiting bij de Sinaï. We leren er hoe onze God wil wonen bij Zijn volk”, bericht ds. Van der Velde.

 

,,Mozes wordt op een wonderlijke manier door de Heer voorbereid en gevormd om de verlosser van zijn volk te worden.  Maar dit bijbelboek is méér dan de geschiedenis van Gods volk in vroegere tijden; het toont het patroon van Gods handelen in elke generatie.

 

Door heel de Bijbel heen wordt steeds teruggegrepen op het bijbelboek Exodus. Elke gelovige wordt door de Heer verlost uit de slavernij van kwade machten. Wij trekken nog altijd door de woestijn van dit leven naar het land van Gods beloften. Nu we later dit seizoen, vanaf 15 februari, via een gemeenteproject het gaan hebben over “Discipelschap” zullen we met deze prekenserie ons er al op voorbereiden. We zien hoe Mozes, dwars tegen alle tegenstand in, kon standhouden door Gods genade. Achter deze man van God ontwaren we de gestalte van Jezus, onze Redder en Heer”, aldus ds. Van der Velde.

 

In de loop van dit seizoen hoopt ds. Van der Velde in totaal tien preken te houden over Exodus.  Er past gespreksmateriaal bij dat is samengesteld door medewerkers van het Evangelisch Werkverband.  In het werkboekje “In de voetsporen van Mozes” staan 15 studies die voor elke avond een uitgewerkt programma geven rondom een tekstgedeelte. Naast het deelnemersboekje is er digitaal een uitgebreidere handleiding beschikbaar voor groeigroepleiders die zich grondiger willen voorbereiden. Uit de boekjes kan vrijelijk worden gekopieerd.  Deelnemersboekjes kunnen we zelf voor 2.50 euro maken. De gehouden preken zijn via het schema onderaan in deze pagina te lezen. Naluisteren kan via www.kerkomroep.nl. Uit de studies en preken kan elke groeigroep een eigen selectie maken die bij hen past.

 

Schema

Datum Hoofdstuk Thema Materiaal EW-boekje
Preek zondag 14 september Ex. 2:23-3:10 Inleiding Exodus Studie 1, 2 en 3
Preek zondag 5 oktober 2014
Studiemateriaal voor groeigroepen
Ex. 19 en 20 Roeping en identiteit Studie 13
Preek zondag 9 november 2014Studiemateriaal voor groeigroepen Ex. 3: 11-4:17 Onvermogen en Gods kracht Studie 4
Preek zondag 30 november 2014 Ex. 7:8-25 De machten ontwapend Studie 7
Preek zondag 7 december 2014 Ex. 12: 1-28 Pascha en avondmaal Studie 8
Preek zondag 21 december 2014 Ex. 14 en 15 Tegenstand in de woestijn Studie 9 en 11
Preek zondag 18 januari 2015 Ex. 32 Op de bres staan Exodus 32
Preek zondag 1 februari 2015 Ex. 33 en 34 Gods heerlijkheid in ons Exodus 33 en 34
zondag Voorjaar 2015 Exodus 40 De tabernakel Exodus 40
zondag Voorjaar 2015 Exodus 18 Jethroprincipes Exodus 18

 

vdvelde