Terug naar overzicht

Prekenserie Daniël

Welkom op de webpagina van de prekenserie over Daniël die ds. Wieb Dijksterhuis in seizoen 2014-2015 in onze gemeente houdt. Hier vindt u studiemateriaal en kunt u de preken nalezen.

,,Wanneer je een leerling vanLOGO_NGK_DE ONTMOETING_HARTVOORGROEI de Heer Jezus bent, leef je in twee culturen: het land waarin je geboren wordt en opgroeit met zijn eigen gewoonten, vanzelfsprekendheden en ideeën én het Koninkrijk van God waarin je opnieuw geboren en opgevoed wordt volgens de gewoonten, vanzelfsprekendheden en ideeën die daar ‘horen’.   In beiden word je tegelijkertijd groot”, bericht ds. Dijksterhuis. ,,Er is verschil tussen die twee: je éne leefomgeving is, zonder dat je er voor kiest, altijd aanwezig en aandacht vragend en de ánder wordt pas zichtbaar en vraagt je aandacht niet eerder dan dat je er bewust voor kiest. Leven in die twee werelden is praktijk voor alle christenen. Maar hoe verder die twee uit elkaar liggen, hoe moeilijker dat leven wordt. In onze tijd staan ze niet zelden haaks op elkaar. Hoe moet je daarmee omgaan?”

 

Dit seizoen hoopt ds. Dijksterhuis  -in ieder geval een zestal- preken uit het boek Daniël te houden. Juist omdat Daniël en zijn vrienden -gevangen in een vreemde cultuur- er in slaagden de Here te blijven volgen. Hun situatie lijkt op de onze: van de Israëlische leefwereld emigreren ze naar de Babylonische cultuur van die tijd . Hoe gaan ze daarmee om? Waartegen liepen zij aan? Welke rol speelt de Here is die vreemde omgeving? En wat kunnen wij er voor ons leven in onze eigen cultuur van leren?   In eerste instantie hoopt hij een serie van zes preken te houden. Mochten er n.a.v. deze preken een aantal vragen blijven liggen, dan zal ds. Dijksterhuis daar in een vervolgpreek (of preken) op terug te komen. Bij iedere preek wordt materiaal voor bespreking in de groeigroepen meegeleverd.

 

Het schema

Ons preekrooster kent zoveel factoren die de indeling van de preekbeurten bepalen, dat het niet gelukt is de preekdata evenwichtig over de tijd  te verdelen. Om daarin tegemoet te komen, zullen alle preken gepubliceerd worden zodat ze later terug te lezen zijn. Terugluisteren kan via www.kerkomroep.nl.

 

 

Datum Hoofdstuk Thema
12 oktober 2014 Daniël 1 Leven als een vreemdeling – preek via Scribd
Daniël 1 – leesversie preek ‘Allochtoon’ – 12 oktober 2014
Daniël 1 – audioversie preek ‘Allochtoon’ – 12 oktober 2014
Tips voor het downloaden van de preek
Daniel 1 – Allochtoon! – gesprekssuggesties
19 oktober 2014 Daniël 2 Onze grootste nachtmerrie
Daniel-2-Wie-heeft-de-macht-Preek-De-Ontmoeting – PDF -Scribd
Daniël 2 – preek – de Ontmoeting – Wie heeft de macht – txt
Daniël 2 – preek – Wie heeft de macht – audio
Daniel 2 – Wie heeft de macht? – gesprekssuggesties
23 november 2014 Daniël 3 Omgaan met imago’s
Daniël 3 – ‘Een stervend imago’ tekst preek 23 November 2014 – txt
Daniel 3 – Een stervend imago – gespreksuggesties
Daniël 3 – Een stervend imago beluisteren
14 december 2014 Daniël 4 Daniel 4 – Preek – De Ontmoeting – 14-12-2014 -text
Daniel 4 – ‘Zonder God geen mens’ – audio
Daniël 4 – ‘Zonder God geen mens’ (Meepraten vanuit de marge) – gesprekssuggesties
11 januari 2015 Daniël 5 Vluchten kan niet meer
Daniël 5- ‘Vluchten kan niet meer!’ Gesprekssuggesties
Daniël 5 – preek – De Ontmoeting – 11-1-2015 Vluchten kan niet meer text
Daniel 5 – Vluchten kan niet meer! – audio
25 januari 2015 Daniël 6 In de ArenA
Daniël 6 – Preek – De Ontmoeting – preek – txt
Daniël 6 – ‘In de Arena’ – beluister de preek
Daniël 6- ‘In de ArenA’ – Gesprekssuggesties