Terug naar overzicht

Nieuw beeldmerk voor NGK De Ontmoeting

Bij een nieuwe kerknaam hoort ook een nieuw ‘gezicht’. Nadat onze naam Nederlands Gereformeerde Kerk Voorthuizen-Barneveld per 2 februari 2014 werd gewijzigd in NGK De Ontmoeting, begon de zoektocht naar een passend beeldmerk. Het nieuwe logo, dat gemaakt is door Martijn Cornelissen, werd tijdens startzondag op 21 september 2014 officieel gelanceerd.

 

Dit gebeurde aan de hand van een kort animatiefilmpje. In het logo vinden we de veelkleurigheid van onze gemeente terug. De kleurige ‘taartpunten’ wijzen echter allemaal naar het witte midden. Daar ontmoeten we God, dat bindt ons tezamen. En ook ontmoeten we elkaar als gemeente van diezelfde God. Als ondertitel is daarom samenvattend gekozen voor: ‘Hart voor God, hart voor mensen’.

LOGO_NGK_DE ONTMOETING_HARTVOORGODHARTVOORMENSEN

 

 

 

 

 

Bij de introductie bleek dat de vijf kleurige taartpunten nog een functie hebben. Ze verwijzen tevens naar belangrijke onderdelen van onze gemeente. Er zijn aan de hand van elke kleur dan ook vijf sublogo’s ontstaan met de ondertitels:

  • Hart voor God
  • Hart voor elkaar
  • Hart voor groei
  • Hart voor de gemeente
  • Hart voor de wereld

Onder elke subtitel kun je een reeks van activiteiten ‘plakken’. Zo gaat het bij ‘Hart voor God’ om alles wat met de erediensten te maken heeft en ons gebedsleven, terwijl je bij ‘Hart voor elkaar’ moet denken aan lief en leed in de gemeente en pastoraat. Op deze manier hoopt de kerkenraad de diverse activiteiten meer gerubriceerd zichtbaar te maken. Deze indeling zal ook worden doorgevoerd in onze nieuwe gemeentegids die volgende maand verschijnt.

 

Mensen die in onze gemeente activiteiten organiseren en daarover communiceren wordt gevraagd het bijpassende logo te gebruiken. Bekijk hiervoor de pagina ‘Kies het juiste logo van de kerk’. Op deze pagina zijn ook gelijk alle logo’s te downloaden als pdf of jpg-formaat.

Om de communicatie (nog) beter te stroomlijnen in onze groeiende gemeente, komt begin oktober ook een handout beschikbaar met tips, trucs en afspraken. Dit gebeurt via de website www.ngkdeontmoeting.nl/communicatie. U kunt zich vast aanmelden als u hierover een e-mail wilt ontvangen.

 

Het hoofdlogo wordt vooral gebruikt in onze uitingen naar buiten toe. Denk aan de website, onze sociale mediakanalen en het kerkblad.

 

Voor vragen, opmerkingen of tips over communicatie in en rond onze gemeente kunt u contact opnemen met het team Communicatie.

 

In de komende periode zullen onze vaste uitingen vervangen worden door het nieuwe logo. Denk bijvoorbeeld aan bordjes bij de kerk, de vaste beamerpresentaties of een banner op het podium.