Terug naar overzicht

Kies het juiste (sub)logo

Het nieuwe beeldmerk van NGK De Ontmoeting, dat op zondag 21 september 2014 officieel gelanceerd is, bestaat uit een hoofdlogo en vijf varianten. Deze vijf sublogo’s zijn bedoeld om in het ‘woud van activiteiten’ in en rond onze gemeente, enige helderheid te scheppen. Organiseer jij activiteiten en communiceer je daarover? Kijk dan hieronder welk logo bij jouw activiteit hoort en download ‘m direct in -jpg of -pdf-formaat (drukwerk).

 

LOGO_NGK_DE ONTMOETING_HARTVOORGODHARTVOORMENSEN

 

 


Het algemene hoofdlogo van de Nederlands Gereformeerde Kerk De Ontmoeting. Vooral bedoeld om al onze algemene communicatiekanalen een gezicht te geven, zodat duidelijk is dat dit een uiting van onze gemeente is. Voor de meer specifieke communicatie zijn onderstaande sublogo’s ontwikkeld. 

Download hoofdlogo in jpg-formaat
Download hoofdlogo in pdf-formaat

Onder het hoofdlogo vallen:

 • Website www.ngkdeontmoeting.nl
 • Sociale media-kanalen (Facebook, Twitter, YouTube)
 • Redactie kerkblad
 • Vermelding op www.kerkomroep.nl voor terugluisteren diensten
 • Intranet van NGK De Ontmoeting
 • Beamermededelingen
 • Digitale nieuwsbrief van NGK De Ontmoeting voor leden

 

LOGO_NGK_DE ONTMOETING_HARTVOORGOD

 

 


Sublogo 1: Hart voor God. Centraal in deze categorie staat alles wat met (ere)diensten en gebed te maken heeft

Download ‘hart voor God’ in jpg-formaat
Download ‘hart voor God’ in pdf-formaat

Onder ‘Hart voor God’ vallen:

 • Gebedsteam
 • Coördinatie diensten
 • Baby- en dreumesgroep
 • Bijbelklassen
 • Leergroep 7 en 8
 • Muziekcommissie
 • Beamerteam
 • Geluidsteam
 • Jongerendiensten-team
 • Commissie Advent & Kerk
 • Drempeldienst
 • Kosterteam
 • Koffieschenkers
 • Stoelenteam

 LOGO_NGK_DE ONTMOETING_HARTVOORDEGEMEENTE

 

 


Sublogo 2: hart voor de gemeente. Centraal in deze categorie staat de kerk als lokale (facilitaire) organisatie.

Download ‘Hart voor de gemeente’ in jpg-formaat
Download ‘Hart voor de gemeente’ in pdf-formaat

Onder ‘Hart voor de gemeente’ vallen:

 • Commissie van Beheer
 • Kerkenraad
 • Moderamen
 • Kerkelijk bureau
 • Verjaardagsbureau Datalingk
 • Speciale project-commissies die i.o.v. de kerkenraad werken

LOGO_NGK_DE ONTMOETING_HARTVOORGROEI

 

 

 

Sublogo 3: Hart voor groei. Centraal in deze categorie staat toerusting en het ontwikkelen van onze gaven.  

Download ‘hart voor God’ in jpg-formaat
Download ‘hart voor God’ in pdf-formaat

Onder ‘Hart voor groei’ vallen:

 • Kernteam (jongeren)groeigroepen
 • Gemeenteprojecten
 • Alle groeigroepen in onze gemeente
 • Bijbelkring Barneveld
 • Bijbelgespreksgroep
 • Vrouwenvereniging
 • Bijbelgespreksgroep
 • Jeugdraad
 • Jeugdclubs
 • Senioren-activiteiten

LOGO_NGK_DE ONTMOETING_HARTVOORELKAAR

 

Sublogo 4: Hart voor elkaar. Centraal in deze categorie staat lief en leed in de gemeente en pastoraat.

Download ‘Hart voor elkaar’ in jpg-formaat
Download ‘Hart voor elkaar’ in pdf-formaat

Onder ‘Hart voor elkaar’ vallen:

 

LOGO_NGK_DE ONTMOETING_HARTVOORDEWERELD

 

 

 


Sublogo 5: Hart voor de wereld. Centraal in deze categorie staat de zending, diaconie en onze missie.

Download ‘Hart voor de wereld’ in jpg-formaat
Download ‘Hart voor de wereld’ in pdf-formaat

Onder ‘Hart voor de wereld’ vallen:

 • Diaconaat
 • Hulpverlening Buurman & Buurman
 • Bloemenfonds
 • Werkgroep Steun Vervolgde Christenen
 • Hongarije comité
 • Stichting Redt een Kind
 • Missionair Team
 • Werkgroep partnergemeente Oase
 • Zendingscommissie
 • Ontmoet Rusizi
 • Inzameling HulpaanElkaar