Terug naar overzicht

Gemeente-zijn: deel elkaars leven

Als je wilt groeien in geloof, biedt een groeigroep daarvoor ideale mogelijkheden. Maar wat is een groeigroep nu eigenlijk? En wat is het verschil met wijkkringen?

 

Waarom groeigroepen?
Een groeigroep is een goede plek voor groei in GELOOF, voor onderlinge GEMEENSCHAP en voor het GETUIGEN. Dit geldt voor de gemeente als geheel, maar ook voor ieder lid persoonlijk. Door in kleine groepen geregeld bij elkaar te komen ontstaat een veilige omgeving waarin we ons geloof delen en elkaar helpen. Dit sluit aan bij de visie van onze gemeente.

Voor wie is het?
Groeigroepen zijn voor iedereen. Of je nu graag met leeftijdsgenoten bij elkaar komt of juist in een gemengde leeftijdsgroep wilt, of je ’s avonds tijd hebt of liever overdag afspreekt, of je een heel seizoen wilt meedraaien of liever voor een afgebakende periode… iedereen is van harte welkom in een groeigroep! Let op: het gaat niet uitsluitend om gemeenteleden.

Met ingang van seizoen 2014/2015 is besloten om ook te starten met speciale jongerengroeigroepen, voor tieners van 12 tot en met 16 jaar. Deze groepen vervangen de clubs en catechisatie die er was voor deze doelgroep. Meer info is hier te vinden.

Wat is kenmerkend voor de ‘groeigroep’?
Groeigroepen hebben een aantal kenmerken:

  • regelmaat (liefst om de week; dit zorgt voor trouw-zijn en het ontwikkelen en onderhouden van een band met elkaar)
  • kleinschalig: maximaal tien personen (dit zorgt voor veiligheid en vertrouwen)
  • bij tijden gemeentebreed met hetzelfde project bezig zijn
  • ondersteuning over inhoud en kringleiding
  • groei! Dit betekent ook na verloop van tijd splitsen om niet te groot te worden
  • mogelijkheid om zowel binnen als buiten je geografische wijkkring deel te nemen

En hoe zit het met de kringen?

De (geografische) kringen blijven bestaan als eenheden waar je automatisch bij hoort. Dit is tegelijk het verschil met de groeigroep, daar kies je voor. De kringen behouden dus hun pastorale en sociale functie. Bijbelkringen die al bestaan (binnen of buiten de kringen) blijven gewoon bestaan.

Waar moet ik zijn voor meer informatie?
Voor meer informatie of aanmelden voor een groeigroep, kunt u contact opnemen met Theanet Morren of Arjanne Mastenbroek via gg@ngkdeontmoeting.nl.

Actuele informatie wordt verstrekt via het kerkblad en via
www.ngkdeontmoeting.nl/groeigroepen