Terug naar overzicht

Zoek de stilte met de 40 dagen-app

Voor gemeenteleden met een smartphone heeft Kerk in Actie iets nieuws: de handige en inspirerende 40-dagentijd-app.

 

Deze app leidt je door de 40dagentijd met inspirerende teksten, gebeden, foto’s of praktische tips, zo meldt de organisatie. De 40-dagentijd-app is een handig middel om jezelf aan te sporen om je dagelijks te bezinnen op het leven en het volgen van Jezus in het dienen van de naaste. 

In de 40-dagentijd bereiden we ons voor op het paasfeest. Het is een tijd van bezinning en versobering, een tijd om de stilte te zoeken terug te keren naar God. Om van daaruit in beweging te komen voor de ander. Deze app helpt je om in de 40-dagentijd ook echt tijd te vinden om hiermee bezig te zijn. Download de app en doe je 40-dagentijd met Kerk in Actie. Kijk op www.kerkinactie.nl/40dagentijdapp of scan de onderstaande QR-code met je telefoon en ga direct naar deze pagina.