Terug naar overzicht

Project ‘Hart voor mensen’ is er sneller dan u denkt!

,,Wel een beetje vroeg misschien, zo’n presentatie over het gemeenteproject ‘Hart voor mensen’, of niet?’’, merkte iemand na afloop van de zondagochtenddienst van 11 november jongstleden op. Die reactie is best logisch, maar het projectteam stelt daar tegenover: Voor je het weet is het zover en zitten we tot over onze oren in het project. Tijdig aankondigen wat in aantocht is, kan dus écht geen kwaad. En zo groeien we er gezamenlijk naar toe!
 

De traditioneel drukke decembermaand met pepernoten, Kerst en Oud en Nieuw zet ons immers straks ‘zomaar’ in januari 2013. En vanaf 20 januari geven we als gemeente vol gas: zes weken lang – met halverwege een week pauze wegens de voorjaarsvakantie – denken we intensief na over het belang van omzien naar elkaar, in de brede zin van het woord.
Weet u het nog? Allemaal waren we tijdens de introductie van het project in de kerk opgestaan toen ons gevraagd werd of we een relatie hebben. Of het nu om een buurman, broer, zus, vriend of vriendin, collega of tennismaatje gaat. Hoe gaan we met hen om, wat leren we van Jezus hierover? Dáárover gaat ‘Hart voor mensen’.
 
Het projectteam nodigt u van harte uit om mee te doen. En we gaan graag met u in gesprek waarom u niet mee zou doen. Jong en oud gaan over het thema nadenken in de diensten, thuis, in groeigroepen en tijdens catechisaties. Per doelgroep is apart materiaal beschikbaar, u leest er alles over in de basisbrochure.
 
Nogmaals klinkt nadrukkelijk vanaf hier de oproep aan onze gasten en overige belangstellenden om mee te doen! De verdieping van het thema heeft vooral plaats in de wekelijks bijeen te komen groeigroepen, kleine gesprekskringen van maximaal tien personen. U kunt zich hiervoor opgeven als u nog niet ingedeeld bent in een groeigroep. Dat kan via Alie Luigjes. Zij verzorgt de coördinatie.
 
Bij het vorige gemeenteproject in 2011 zagen we dat groeigroepen ook na de projectperiode volop actief bleven. Zie dit niet als ‘verplichting’. Het is ook mogelijk om alleen voor een periode van zes weken aan te schuiven in een groeigroep.
 
Handig om te weten en/of alvast te doen:
– Het projectboek voor (jong)volwassenen is op de zondagen 7, 13 en 20 januari voor tien euro beschikbaar in de kerk. U kunt betalen via het afgeven van een machtiging.
Vanaf 7 januari is ook al het aanvullende materiaal beschikbaar (voor groeigroepen en catechisaties), onder meer via de website en rechtstreekse aanlevering.
– Catechisaties duren tijdens de projectperiode een kwartier langer en er zijn geen clubs in die periode.
– Plan nu alvast de wekelijks te houden avonden tijdens de projectperiode (20 januari tot en met 10 maart 2013)
– ‘Als de Heer het huis niet bouwt…’ Bid voor Gods zegen op dit project en bid voor alle voorbereidingen die momenteel getroffen worden. Dank God dat we de mogelijkheid hebben om als gemeente dit project te draaien.
– Willen ouders met kinderen in de basisschoolleeftijd zondagmiddag 20 januari tussen 16.00 en 17.00 uur vrijhouden in de agenda? Meer informatie volgt…
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Mail ons: hartvoormensen@ngkvoorthuizenbarneveld.nl of schiet een van de projectleden even aan in de kerk.

Ons centrale informatiepunt voor actuele projectinformatie: www.ngkvoorthuizenbarneveld.nl/hartvoormensen