Terug naar overzicht

De Bijeenkomst

Zachtjes sluipt Kijker naar binnen. De Bijeenkomst is al begonnen. ‘Wat een enorme vijver om in te vissen!’, denkt hij, als hij voorzichtig vanachter een pilaar de zaal aanschouwt.

 

Hij ziet voornamelijk mannen en slechts enkele vrouwen zitten. In totaal een stuk of dertig, telt hij snel. Van jong tot oud. In de groep ontwaart hij ook diverse kerkenraadsleden en de voorzitter.

Eén ouderling stelt zich dienstbaar op door iedereen een kop koffie én een nummer te geven. Da’s ook lekker, denkt Kijker, terwijl hij zich zo dun maakt als de pilaar om niet op te vallen. Word je speciaal uitgenodigd voor De Bijeenkomst, word je vervolgens behandeld als een nummer.

Kijker had besloten even poolshoogte te nemen bij De Bijeenkomst waar hij lucht van had gekregen. De kerkenraad had links en rechts brieven gestuurd om gemeenteleden uit te nodigen die mogelijk in de toekomst voor een ambt of andere dienende taak in aanmerking zouden kunnen komen. En Kijker wilde wel eens zien wie dat waren.
Dominee Wieb legt uit dat het ambt vaker als ‘lot’ wordt gezien dan als ‘eer’. Veelzeggend zijn steevast opmerkingen als ‘Sterkte hè?’ na verkiezing van iemand tot ouderling of diaken, meent onze herder van de gemeente. ‘Ja, dat is toch ook zo?’, denkt Kijker bij zichzelf, als hij onder een tafel wegduikt waar een keurig kleedje overheen hangt. Je moet ook wel een enorm geloof hebben om ouderling, diaken of pastoraal werker te kunnen zijn, of niet? Hallo hé, het is een verantwoordelijke job. Moedig van al die mensen om toch te komen naar De Bijeenkomst. Wie zonder zonde is…

Kijker blijkt het al snel verkeerd begrepen te hebben. Er wordt veel uitleg gegeven over hoe de gemeente organisatorisch eigenlijk in elkaar steekt en wie wat doet. Zinvol, denkt Kijker, terwijl hij kramp in zijn onderbenen constateert van het gehurkt onder tafel zitten. Dat had ik eigenlijk niet zo helder op ’t netvlies. En mocht je ouderling worden en knikkende knieën hebben om mededelingen voor te lezen, dan kun je er gewoon over praten en zelfs aangeven dat je dat niet wilt doen. Wow!

 

Al snel wordt duidelijk waar de nummers voor bedoeld zijn: om groepen te vormen, die telkens weer van samenstelling wisselen. De tijd is al gauw te kort, merkt Kijker. Boeiend zijn de gesprekken over hoe je ‘erin mag staan’, mocht je gevraagd worden voor een functie. En eigenlijk… eigenlijk zijn de mensen hier gewoon mensen die op kruispunten in het gemeentelijk verkeer worden ingezet. Bijbels gezien heeft iedereen de taak om – als hij of zij zijn christen-zijn serieus neemt – zich in te zetten voor Gods Koninkrijk.
Een goede zet van de kerkenraad, deze avond meent Kijker. Gewoon met elkaar eens praten over hoe je je in kunt zetten en meer uitleg te geven over wat functies betekenen. Zo kun je een hoop vooroordelen slechten! En.. AUW!
Er schopt iemand tegen de schenen van Kijker. Het kleedje wordt omhoog getrokken.
,,Hé jij, hier?!’’, klinkt het verbaasd.

Kijker