Jaarthema 2017/2018

Welkom op de pagina waar u alles vindt over het jaarthema 2017/2018: Ontmoeting bij de Bron.

 

 

 

 

 

Introductie jaarthema en gemeenteproject 

Bronwater (materiaal voor de groeigroepen): 

Hieronder een overzicht van de themazondagen rond het jaarthema en de samenhang met de projecttijd. Dit is een globale opzet. Actuele zaken kunnen aanleiding zijn af te wijken van de tekstkeuze.

Rooster Themazondagen in het seizoen 2017-2018
Datum Voorganger Thema
10 september 2017 ds. Reinier Drop Johannes 4 Over de Samaritaanse vrouw
1 oktober 2017 ds. Henk van der Velde Johannes 3 Over Jezus’ belofte van vernieuwing in de harten van gelovigen.
8 oktober 2017 ds. Reinier Drop Mattheüs 6: 31-34, Lukas 10: 38-42 Van bezorgd naar bezield
22 oktober 2017 ds. Henk van der Velde Genesis 13: 1-18. De keuzes van Abraham en Lot  (Jesaja 55: 1-3; 58: 6-11.)
12 november 2017 ds. Reinier Drop Psalm 27 : 4, Jacobus 1:27, Psalm 9:2 Talen van spiritualiteit
3 december 2017 ds. Henk van der Velde Psalm 1 en Jeremia 2:13. Over alternatieve bronnen.
14 januari 2018 ds. Reinier Drop Ezechiël 47. Over de tempelbeek/God als bron van levend water.
21 januari 2018 ds. Henk van der Velde Johannes 7: 37-39. Over gebed als een bron van levend water.
 Projectweken
18 februari 2018 ds. Henk van der Velde Onze Vader in de hemel, laat uw naam worden geheiligd (Start 40 dagen tijd)
God is onze Vader en wij bidden als zijn geliefde dochters en zonen
25 februari 2018 ds. Reinier Drop Laat uw Koninkrijk komen en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel
God maakt zijn schepping heel en wij worden betrokken in die heling
4 maart 2018 ds. Henk van der Velde Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben
H avondmaal God brengt recht en nodigt ons uit om een gemeenschap van gerechtigheid te zijn
11 maart 2018 ds. Henk van der Velde Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is
Wij mogen leven in vrijheid – als vergeven mensen die ook elkaar vergeven
18 maart 2018 ds. Reinier Drop En leid ons niet in verzoeking maar verlos ons van de boze
God bevrijdt en nodigt ons uit om een bevrijdende gemeenschap zijn
25 maart 2018 ds. Henk van der Velde Want van u is het Koninkrijk, en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen
Palmzondag God maakt het waar en Hij nodigt ons uit om te leven vanuit zijn toekomst
8 april 2018 ds. Henk van der Velde 2 Kor. 4: 6-7.  Leven door de Geest met een aarden pot
29 april 2018 ds. Reinier Drop Openbaring 22:1-5. Over de nieuwe aarde waar God de Bron is