Terug naar overzicht

Ochtenddienst (3-12-2017)

 • 03/12/17 - 09:30u
 • Ds. Henk van der Velde
 • Barneveld JFC
 • 1e advent

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09:30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

 • Vandaag is de eerste adventszondag. Er gaat een nieuw kerstproject van start met medewerking van de kerstcommissie en de bijbelklasleiding. Elke week zal er een kaars worden aangestoken door een kind dat daar wat bij vertelt. De eerste adventskaars wordt aangestoken door Sifra Oskam.
 • Deze dienst is themadienst 6 van het thema ‘Ontmoeting bij de Bron’. Het deelthema is: Alternatieve bronnen.
 • Er worden kinderboeken ingezameld voor Hulp aan Elkaar.
 • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6.
 • De collecte is bestemd voor de erediensten.
 • Na afloop van de dienst is er een kort getuigenis van een gemeentelid.
 • Na de dienst is er koffiedrinken.
 • Het programma voor deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 100: 1-3, De Nieuwe Psalmberijming (Zie tekst hieronder)

Votum en groet

Antwoordlied: HH 53, Halleluja, looft God in zijn heiligdom

Aansteken van de eerste adventskaars door Sifra Oskam

Zingen: Gezang 26: 1 en 3

Gebed om Gods zegen

Lezing uit Jona 1: 1-16 (Bijbel in gewone taal)

Zingen: HH 337, Hij alleen (hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen)

Zingen: Zingen: HH 2, Welzalig de man die niet wandelt…

Lezing uit Jeremia 2: 1-13

Verkondiging over ‘Alternatieve wegen en bronnen’

Zingen: Gezang 435: 2 en 4

Getuigenis

Dankgebed en voorbeden

Collecte (het combo zingt HH 221, De wind steekt op)

Slotzang: HH 717, Eeuwige God

Zegenbede

Amenlied: Psalm 79: 5

 

 

Ps 100: 1-3 DNB

1 Juich, alle volken, voor de Heer

Dien Hem met vreugde, geef Hem eer

Zing opgewekt met hart en stem

Kom met een vrolijk lied tot Hem.

 

2 Eén God is er, en dat is Hij

Hij maakte ons, Hem dienen wij

Wij zijn het volk dat bij Hem hoort

Hij leidt ons als zijn kudde voort.

 

3 Trek zingend in een blijde stoet

zijn voorhof in, want Hij is goed

Hef voor zijn naam een loflied aan

Zijn liefde blijft voorgoed bestaan.

 

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld