Terug naar overzicht

Ochtenddienst (20-05-2018)

  • 20/05/18 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Pinksteren

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6.
  • De collecte is bestemd voor de diaconie.
  • Na de dienst is er mogelijkheid voor gebed.
  • Tevens is er koffie na de dienst.
  • Het programma voor deze dienst is als volgt:

Welkom en mededelingen

Zingen aanvangslied: Gezang 444: 1-3

Jeremia 29: 11-14a, Ezechiël 36: 25-27

Stilte

Votum en groet

Lucas 11: 9-13

Zingen: HH 232, Laat het huis gevuld zijn

Gebed (en verootmoediging)

Schriftlezing 1: Johannes 7: 37-39, Handelingen 2: 1-13

Kinderlied: HH 231, Ik moet weggaan

Kinderen gaan naar bijbelklassen

Zingen: Psalm 19: 5, 6

Schriftlezing 2: Handelingen 11: 1-18

Verkondiging

Zingen: Opw. 679, Heer Uw licht en Uw liefde schijnen

Gebed

Terugkomst kinderen

Collecte

Zingen: Gezang 304: 1-3

Zegen

 

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld