Terug naar overzicht

Ochtenddienst (19-11-2017)

  • 19/11/17 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09:30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het thema van deze dienst is “Geestelijke strijd”
  • In deze dienst zal Lenna Bomhof worden gedoopt
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6
  • Na de dienst is er koffiedrinken
  • De collecte is voor de eredienst
  • Het programma voor deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Welkomstlied: Psalm 121: 1, 3 en 4 uit De Nieuwe Psalmberijming (Zie tekst hieronder)

Votum en groet

Antwoordlied: HH 30, Bless the Lord, my soul (Zie aangepaste tekst met Nld hieronder)

Gebed om Gods zegen

Zingen: HH 398: 1-4, Kom in de kring

Uitleg bij de doop

Zingen kinderlied: HH 305, Ik volg de Heer

De doopouders lezen een doopbrief voor

Doopvragen en doopbediening

Zingen na de doop: HH 33, Loof de Here, alle gij volken. 2x (In canon, dames beginnen)

Hierna gaan de kinderen naar de bijbelklassen.

Zingen: HH 499, Wij zijn hier bijeen in Jezus’ Naam

Schriftlezing: Johannes 14: 27-31 en 16: 6-14.

Zingen: Gezang 435: 2 en 4

Verkondiging

Zingen: HH 445: 1-3, Ik bouw op U

Dankgebed en voorbeden

Collecte. Het combo zingt: HH 352, ‘Jezus’ liefde voor mij’ van Sela. Verzoeklied doopouders.

Zingen: Gezang 423: 1-4

Zegenbede

Amenlied: HH 472: 1, Ga nu heen in vrede

 

Ps 121 in DNB

DE NIEUWE PSALMBERIJMING

1. Ik kijk vanuit het diepe dal
tegen de bergen aan.
Hoe moet ik verder gaan?
Het is de heerdie helpen zal!
De Schepper van het leven
zal mij bescherming geven.

3. Geen ogenblik ga je alleen.
Pal aan je rechterzij
is Hij er altijd bij.
Hij is de schaduw om je heen.
Fel zonlicht zal Hij weren;
de maan zal je niet deren.

4. De heer behoedt je voor het kwaad.
Hij geeft je veiligheid
voor nu en voor altijd.
Al is de weg waarop je gaat
vol dreigende gevaren,
de Heer zal je bewaren.

HH 30, Bless the Lord, my soul ( Aangepaste tekst met NLd vertaling erbij)

Combo:

Bless the Lord, my soul,

and bless God’s holy Name.

Bless the Lord, my soul,

who rescues me from death

Mannen:

Bless the Lord, my soul,

and bless God’s holy Name.

Bless the Lord, my soul,

who rescues me from death

 Allen:

Bless the Lord, my soul,

and bless God’s holy Name.

Bless the Lord, my soul,

who leads me into Life.

Vrouwen:

Prijs de Heer, mijn ziel,

en prijs Zijn heil’ge Naam.

Prijs de Heer, mijn ziel,

Hij redt ons uit de dood.

Allen:

Prijs de Heer, mijn ziel,

en prijs Zijn heil’ge Naam.

Prijs de Heer, mijn ziel,

die ons het Leven geeft.

 

 

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld