Terug naar overzicht

Ochtenddienst (18-03-2018)

  • 18/03/18 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Projectzondag 6

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Dit is week 6 van ons project Feest van het Koninkrijk. Het thema van vandaag is ‘Want van U is het Koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid’.
  • De collecte is voor de steunbehoevende kerken.
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4 en leergroep 7 en 8.
  • Na de dienst is er koffie drinken.
  • Het programma van deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom door projectteam

Zingen aanvangslied: HH 576, De Koning in zijn pracht

Votum en groet

Zingen: Psalm 62: 1, 5

Wij hopen op de Heer

Zingen: HH 574, De God die eeuwig leeft

Gebed

Kinderlied: HH 382, Lees je bijbel, bid elke dag (NL en EN)

Kinderen naar de bijbelklassen

Zingen: Psalm 119: 4, 6

Schriftlezing: Mattheüs 6: 9 – 13, Psalm 145

Verkondiging

Zingen: HH 545, Onze Vader in de hemel

Mededelingen

Gebed

Terugkomst kinderen

Collecte

Zingen: HH 701, Heel uw Koninkrijk

Zegen

 

 

 

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld