Terug naar overzicht

Ochtenddienst (15-04-2018)

  • 15/04/18 - 09:30u
  • Ds. Henk van der Velde
  • Barneveld JFC

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het thema van deze dienst is ‘De ongelovige Thomas’ (n.a.v. Joh. 20: 24-31).
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4 en leergroepen 7 en 8.
  • De collecte is bestemd voor de predikantenopleiding.
  • Na de dienst is er de mogelijkheid voor gebed, tevens is er tijd voor ontmoeting en koffie.
  • Het programma voor deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom door ouderling van dienst Ton Veldhuizen en afkondiging overlijden van Annerieke Mul

We zingen ter nagedachtenis: HH 209: 1, Zie hoe Jezus lijdt voor mij. Daarna volgen de overige mededelingen door de ouderling van dienst

Voorzang: Psalm 121: 1, ter inleiding op het votum

Votum en groet

Antwoordlied: HH 591: 1-4, Heer, onze God, hoe heerlijk is uw Naam..

Gebed om Gods zegen

Lezing uit Romeinen 13: 8-10

Zingen: HH 497: 1, 6-10 – Tien geboden lied. (Vorige week zongen we al vs 1-5)

Kinderlied: HH 327, Diep, diep, diep als de zee… (mét gebaren!)

Hierna mogen de kinderen naar de bijbelklassen.

Zingen: HH 9, De Here is mijn Herder

Lezing uit Johannes 20: 19-31

Zingen: HH 209: 2-4, Zie hoe Jezus biddend strijdt.

Verkondiging over ‘De ongelovige Thomas’

Zingen: Psalm 73: 9 en 10

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Slotzang: Gezang 479: 1-3

Zegenbede

Amenlied: Gezang 479: 4

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld