Terug naar overzicht

Ochtenddienst (14-1-2018)

  • 14/01/18 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Doopdienst

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09:30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 6
  • De collecte is bestemd voor de erediensten
  • Na de dienst is er koffiedrinken.
  • Het programma voor deze dienst ziet er als volgt uit:

Welkom en mededelingen

Voorzang (staand): HH 605 Juicht want Jezus is Heer

Stilte

Votum en groet

Lied (staand): Psalmen voor nu 16, Ik val niet uit zijn hand

Gebed

Doopmoment:
Zingen Elly en Rikkert – Zegenwens (zie blad 2 hieronder)
Doopinleiding/formulier
Doopvragen ouders
Bediening van de doop
Gebed
Zingen: HH 429 Kom tot de Vader
Uitreiking doopgeschenk
Kinderen naar de bijbelklassen

Zingen: HH 16 Als een hert dat verlangt naar water, zo verlangt mijn ziel naar u

Bijbellezing:  Ezechiël 47:1-12, Johannes 7:37-39

Preek

Zingen HH 294 Al mijn zonden, al mijn zorgen, neem ik mee naar de rivier

Dankgebed en voorbeden

Collecte

Zingen HH 679 Heer, uw licht en uw liefde schijnen

Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld