Terug naar overzicht

Ochtenddienst (13-05-2018)

  • 13/05/18 - 09:30u
  • ds. Reinier Drop
  • Barneveld JFC
  • Heilig avondmaal

Welkom in deze dienst! Luister vanaf 09.30 uur live mee via de hoofdpagina van onze website. De dienst is in de loop van de dag ook beschikbaar als download via deze pagina (scroll even naar beneden).

  • Het thema van de dienst is: ‘De Heer zal hun licht zijn’.
  • Het Heilig Avondmaal zal worden gevierd in een lopende viering
  • De 2 collecten zijn voor de eredienst en bijzondere doeleinden.
  • Er is bijbelklas voor de groepen 1 t/m 4 en de leergroepen 7 en 8.
  • Na de dienst is er koffiedrinken
  • Het programma voor deze dienst is als volgt:

Welkom en mededelingen

Zingen: Psalm 95:1,3

Zingen: HH 626: Refrein, 2, Refrein, 3

Votum en groet

Zingen: Psalm 131:1-3

Gebed

Kinderlied: Opwekking for Kids 136 God heeft jou gemaakt van top

Avondmaal
Lezen: Psalm 131
Inleiding avondmaal

Zingen tijdens avondmaal:

Gezang 182:1,3,4,5

HH 635, Heerlijk is uw naam

HH 187, Ik zie het kruis

Zingen: HH 16 Als een hert dat verlangt

Schriftlezing: Openbaringen 22:1-5

Verkondiging

Zingen: HH 294 Al mijn zonden, al mijn zorgen,

Collecte

Zingen: HH 721 Er is een dag

Zegen

Johannes Fontanus College:
Wethouder Rebellaan 135
3771 KA Barneveld